อจ. Gen Y เปิดใจคิดตามนศ. Gen Z


"วิสาขบูชา พาใจให้ตื่นรู้ ดูจิตให้เมตตา ลาทีคิดติดมั่น ลั่นเสียงกระซิบไป ใส่หัวใจใคร่ครวญ ล้วนมีอนิจจัง สังเคราะห์วิธีบุญ คุณธรรมนำตน"

วันพระ...ผมกำลังทำบุญด้วยการวิเคราะห์ความคาดหวังของนศ.กิจกรรมบำบัด ม.มหิดล ตามหลักการความยั้งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล...ตามแนวคิด Environment-Social-Governance (ESG) Analysis for Sustainable Organization คลิกอ่านเพิ่มที่นี่ ขอบพระคุณพี่ไก่และทีมงานร้อยโครงการเปลี่ยนประเทศที่แนะนำ และทำให้ผมเลยพอมีเวลาทบทวนการจัดการเรียนรู้นศ.Gen Z จากเอกสารของม.อุบลราชธานี กับความเข้าใจใน Gen ของตัวเองกับผู้อื่นที่นี่

โดยสรุปจากการวิเคราะห์ข้างต้น ดูจากภาพประกอบ จะเห็นว่า นศ.ปี 1-3 สาขากิจกรรมบำบัด ม.มหิดล กล้าคิดกล้าแสดงความคิดเห็นแบบนัดหมายกันเป็นพลังกลุ่ม หลายประเด็นเขียนตรงกันทั้งเนื้อหากับตัวอย่าง และมีไม่ถึง 20% ของนศ.ที่แคร์ความรู้สึกโดยเขียนให้กำลังใจคณาจารย์ประจำหลักสูตร ที่สำคัญมีประเด็นมากมายที่นศ.มีความต้องการ "ความอิสระในการเลือกวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพมากกว่าวิชาพื้นฐานทั่วไปทั้งภาษากับวิทยาศาสตร์ที่พวกเขาคาดว่า เขาได้เรียนรู้จากม.ปลายมาเต็มที่แล้ว และอยากให้เรียนนอกชั้นเรียน ศึกษาดูงานมากกว่านั่งเรียนทฤษฎีในชั้นเรียน และอยากเลือกเรียนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงกับวิชาชีพมากกว่ากับอาจารย์ประจำหลักสูตรที่สอนตามตำรามากกว่ากระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ให้เห็นภาพชัดเจน"

ในฐานะประธานหลักสูตร Gen X มีความอึดอัดในตอนแรกที่ค่อยๆอ่านลายมือความต้องการของนศ.แต่ละท่าน สุดท้ายก็ต้อง "เปิดใจยอมรับว่าการบริหารหลักสูตรที่นศ.จ่ายค่าเล่าเรียนแบบรัฐบาลจะต้องเข้าใจความจริงในข้อจำกัดของงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและสิ่งที่มิใช่บุคคล...แต่นศ.ไม่เคยตระหนักรู้ในข้อจำกัดแบบนี้ เมื่อจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือให้นศ.ลงทุนเพื่อการเรียนรู้นอกสถานที่ด้วยตัวเอง...อนิจจัง ทุกขัง อนันตา...นศ.ย่อมยากลำบากในการเสนอแนะข้อคิดเห็นเชิงแก้ไขปัญญาในประเด็นเหล่านี้ทั้งๆที่พวกเข้าบ่นอย่างพรั่งพรูถึงอุปสรรคการบริหารจัดการให้เกิดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ 35.75% อุปสรรคการจัดหลักสูตรแบบ Active Learning ที่นศ.ยังคงอยากให้ป้อนความรู้แล้วระบุกรอบการเรียนรู้ (อย่านอกกรอบ)และจัดสอบให้ตรงกับที่สอนถึง 54.11% และอุปสรรคในเรื่องธรรมาภิบาลของการประกาศวิธีการตัดเกรดที่ชัดเจน มีเวลาให้เตรียมตัวสอบ สัดส่วนการสอบเชิงปริมาณตามเวลาที่เขาเสียไป และความไม่ชัดเจนไม่พร้อมในสื่อการสอนและในคุณสมบัติของอาจารย์ที่เค้ามีสิทธิ์เลือกเพราะเป็นผู้จ่ายค่าลงทะเบียน โดยไม่มีกล่าวถึงข้อที่ควรพัฒนาหรือปรับปรุงตัวเองในแต่ละบุคคลใดๆ

บทสรุปเมื่อผมทราบข้อมูลปัญหา...ผมต้องสังเคราะห์แนวทางการจัดการเบื้องต้นร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน ได้แก่ ปรับทัศนคติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ตรงกัน (Attribute) 34.78% การจัดการความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Knowledge) 25.60% และการระดมความคิดความเข้าใจให้เกิดการปฏิบัติ (Psychomotor) 39.62%

ผมเองเพิ่งปรับความรู้ความเข้าใจในการเป็นโค้ชให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร Gen Y ตามบันทึกนี้้ แต่เมื่อผมอยู่ในฐานะประธานหลักสูตรกิจกรรมบำบัด ซึ่งผ่านการรับรองจากสหพันธ์นักกิจกรรมบำบัดโลก อันยากลำเค็ญในการเตรียมเอกสารขณะป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและทำแบบไม่ได้พักผ่อนทั้งวันคืนรวม 3 วัน และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพกิจกรรมบำบัด ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข อันยากลำบากในการสื่อสารระหว่างทีมอาจารย์กับทีมคณะกรรมการตรวจประเมิน และผ่านการอนุมัติเปิดใช้หลักสูตรจากคณะกรรมการภายในและภายนอกคณะจนถึงคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติไทย อันยากซับซ้อนในการคิดกลั่นกรองหลักสูตรแต่ขาดข้อมูลความต้องการของผู้เรียน ที่ผมเพิ่งทำได้ชัดเจนในวันพระใหญ่วันนี้

ความรู้สึกของผม ณ ปัจจุบันขณะ คือ "กิจกรรมบำบัดศึกษาเป็นงานที่เหนื่อย ท้าทาย และต้องการผู้นำสุขภาวะที่เสียสละในหลายๆปัจจัยเพื่อแลกมาด้วยการเรียนรู้กิจกรรมบำบัดอย่างมีความสุขที่สะท้อนมาจากผู้เรียนและการสำเร็จเป็นบัณฑิตนักกิจกรรมบำบัดที่ช่วยเหลือคนไทยด้วยทักษะเมตตาและปัญญาแห่งแผ่นดินที่สะท้อนมาจากวิสัยทัศน์ของผู้สอน" ถ้าผมเลือกได้กับจริตการทำงานของตัวเอง ณ ความรู้สึกตรงนี้ ผมขออยู่อย่างสงบแล้วเลือกทำงานเป็นนักเขียนอิสระและอยู่อย่างปิดทองหลังพระจะดีกว่า ไม่อยากทำงานที่เกินตัวเกินเวลาเกินหน้าที่ของอาจารย์ทั้งสอน ทำคลินิก วิจัย และบริการวิชาการ-บริหาร-ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ถึงเวลาเสียทีที่ตำแหน่งอาจารย์ควรปฏิรูปสู่สุขภาวะแห่งความต้องการทำงานให้มีสุขภาวะเสียที เฉกเช่นเรากำลังถามความต้องการของนศ. ว่าไปแล้วผมคิดถึงและชื่นชมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มทำงานมหาลัยเถื่อนจริงๆครับผม

หมายเลขบันทึก: 590709เขียนเมื่อ 1 มิถุนายน 2015 08:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2018 04:43 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (8)

เยี่ยมมากๆ

มาเชียร์การสอนนักศึกษาครับ

เยาวชน คนหนุ่มสาว กาพย์ยานี ๑๑


....เยาวชน คนหนุ่มสาว............เธอจักก้าว สู่หนใด

โลกหนา อีกกว้างไกล..............รอเธอให้ รักษ์ดูแล


....อธรรม บ่หยุดยั้ง.................รอเธอพลั้ง สู่ข่ายแห

มัดผูก กายดวงแด..................มอมเมาแล้ แน่! แพ้มัน


....จริงแท้ แม้เยาว์น้อย............หากค่อยคอย ร่วมทอฝัน

มุ่งมั่น รักช่วยกัน....................โลกฉับพลัน สวยสดใส


....แสงธรรม ในใจเธอ.............พร้อมเสมอ สาดส่องไสว

เพียงเธอ มอบน้ำใจ.................ผู้ยากไร้ ถูกรุกราน


....เมตตา รักสรรพสิ่ง..............เธอทำจริง และสืบสาน

ฝากไว้ เป็นตำนาน.................โลกเบิกบาน ด้วยมือเธอ

ขอบพระคุณมากๆครับสำหรับกำลังใจจากพี่ขจิต พี่ชายต้นแบบที่ผมเคารพรักและคิดถึงเสมอครับผม

ขอบพระคุณมากครับสำหรับกาพย์ยานีสิบเอ็ดที่คุณ share ได้มอบไว้เป็นกำลังใจครับผม

ขอบพระคุณมากครับท่านอาจารย์ Wasawat

ขอบพระคุณมากครับอ.เพ็ญศรีและอ.ต้น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี