ใครคือโรฮิงยา?

พวกโรฮิงยาเป็นประชากรกลุ่มน้อยที่เป็นมุสิลม โดยมากอาศัยอยู่ในรัฐอาระกันในพม่า ถึงแม้ว่าจะมีพวกโรฮิงยาประมาณ 800,000 คนอยู่ในพม่า และบรรพบุรุษของพวกเขามีชีวิตในประเทศพม่านับเป็นหลายศตวรรษ แต่รัฐบาลพม่าไม่ได้ให้ความพลเมืองแก่พวกโรฮิงยา โรฮิงยาจะเป็นประชาชนที่ไม่มีรัฐ พวกเขาจะถูกกระทำอย่างรุนแรง และจะมีค่ายผู้อพยพอยู่ในประเทศบังคลาเทศและประเทศด้วย

ชาวมุสลิมกลุ่มแรกได้ตั้งถิ่นฐานในรัฐอาระกันก่อนปี 1400 พวกโรฮิงยาหลายคนทำงานอยู่ภายใต้ราชาชาวพุทธที่ชื่อ Narameikhla (Min Saw Mun) ท่านเป็นบุคคลที่ยอมรับคนประกาศศาสนาอิสลาม รัฐอาระกันอยู่ทางตะวันตกของพม่า ซึ่งใกล้กับบังคลาเทศ และราชาคนต่อมาอ้างว่าตนเองสืบเชื้อสายมาจากจักรพรรดิ Mughal แม้กระทั่งมีการใช้ชื่อที่เป็นมุสลิมในกองทัพและพระราชวัง

ในปี 1785 คนพม่าที่เป็นชาวพุทธจากทางใต้ของประเทศได้ชนะรัฐอาระกัน พวกเขาได้ขับไล่ หรือประหารชีวิตชายชาวโรฮิงยาทุกคนที่พวกเขาพบ ทำให้ชาวโรฮิงยาประมาณ 35,000 คนได้อพยพไปสู่เบงคอล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมอังกฤษในอินเดีย

ในปี 1826 คนอังกฤษได้เข้ามาควบคุมรัฐอาระกัน หลังจากที่สู้รบกับพม่าในตอนแรก (1824-26) พวกอังกฤษกระตุ้นนำชาวนาจากเบงคอล เพื่อลดจำนวนจำนวนประชากรจากเบงคอลมาสู่รัฐอาระกัน ทั้งโรฮิงยา และชาวเบงคาลีจึงมาสู่ที่นี่มากขึ้น การไหล่บ่าของผู้อพยพที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน จากอาณานิคมของอังกฤษ ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบของประชาชนรัฐยะไข่และเป็นชาวพุทธ ที่ดำรงอยู่ในรัฐอาระกัน นี่อาจเป็นเมล็ดพืชแห่งความเกลียดชังเชิงเชื้อชาติ ที่ดำรงอยู่มาจนทุกวันนี้

เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 พวกอังกฤษไม่ได้ปกครองรัฐอาระกัน อันเนื่องมาจากการแผ่ขยายของญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในความวุ่นวายของการถอนตัวของอังกฤษ ทั้งกองทัพมุสลิมและชาวพุทธ ถือโอกาสที่จะก่อให้เกิดการฆาตกรรมหมู่ของทั้งสองกองทัพ ยิ่งไปกว่านั้น ชาวโรฮิงยาจะให้อังกฤษคุ้มครอง และทำหน้าที่คล้ายสายลับในกองทัพญี่ปุ่นให้กับพวกสัมพันธมิตร เมื่อชาวญี่ปุ่นค้นพบการเชื่อมโยงนี้ พวกญี่ปุ่นได้ทำให้พวกโรฮิงยาเจ็บปวด, ข่มขืน, และฆาตกรรม มีคนโรฮิงยาจำนวนหมื่นได้หนีไปอยู่ที่เบงคอล

ระหว่างช่วงจะสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการรัฐประหารของนายพล Ne Win ในปี 1962 เมื่อมีการรัฐประหารจากทหารในกรุงย่างกุ้ง ทหารได้ทำให้พวกโรฮิงยาเป็นพวกไม่มีความเป็นพลเมือง, พวกแยกดินแดน, และไม่ใช่ชาวพม่า

Kallie Szczepanski.(2015). Who Are the Rohingya? http://asianhistory.about.com/od/Asian_History_Terms_N_Q/g/Who-Are-The-Rohingya.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจารณ์เพลง หนัง หนังสือ และสังคมร่วมสมัยความเห็น (0)