โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้หมอหมู่บ้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สายการแพทย์

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้หมอหมู่บ้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สายการแพทย์

หัวข้อ การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พฤษภาคม 2558บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน jeabjeabความเห็น (0)