แสดงความยินดีกับคณบดีพยาบาลศาสตร์ มนร.

เนื่องในวาระที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์ เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะคณบดีคนแรกที่ดำรงตำแหน่งสองวาระจึงเข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย ซึ่งท่านคณบดีท่านใหม่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งของคณะและของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด และได้ทำงานคู่กันมาตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง

นับเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของน้องสาวค่ะ

โอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีเป็นดอกไม้ช่อแรกที่ท่านได้รับพร้อมนาฬิกาข้อมือ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ค่ะ


ขอให้นำพาคณะก้าวไกล

พัฒนานักศึกษาให้ก้าวหน้า

มีความสุขในการทำงาน

ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน jeabjeabความเห็น (1)

นำภาพ คุณ ขวัญตา บุญวาศ ผอ วพบ ตรัง มาฝาก ในงานโครงการพัฒนาศักยภาพ นักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคมสุขภาวะ (นนสภาคใต้ 58 ที่หาดแก้วสงขลา 22-25 ที่ผ่านมา มี นนส จากนราธิวาส 3 ท่าน