ข้อคิดน่ารู้จากหนังสือ"สมเด็จแม่กับการศึกษา" พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข้อคิดน่ารู้จากหนังสือ"สมเด็จแม่กับการศึกษา" พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

ผู้เขียนได้มีโอกาสอ่านหนังสือ"สมเด็จแม่กับการศึกษา" พระราชนิพนธ์โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อได้อ่านแล้วรู้สึกได้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต และการทำงานหลายอย่าง จึงอยากขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ข้อคิดดีๆเหล่านี้ออกไปไม่มากก็น้อย

ในหนังสือ "สมเด็จแม่กับการศึกษา" ได้แบ่งเป็น 14 ตอนด้วยกัน โดยกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯได้มีส่วนเข้าไปสนับสนุนในมุมมองของสมเด็จพระเทพฯ

ข้อคิดบางส่วนจาก "เรื่องการจัดการศึกษาของข้าพเจ้า"

-เรื่องความเป็นตัวของตัวเอง สมเด็จพระเทพฯทรงเล่าถึงสมัยเรียนที่โรงเรียนจิตรลดาไว้อย่างน่าสนใจว่า "สังคมโรงเรียนนั้นนอกจากจะมีครูแล้วยังมีพวกเพื่อนๆ ทั้งรุ่นเดียวกัน รุ่นพี่ รุ่นน้อง พนักงานต่างๆของโรงเรียน ข้าพเจ้ามีอุปนิสัยชอบเฮโลไปกับเพื่อน ครูก็ชอบเขียนในสมุดพกว่า เป็นคนที่ไม่มีความเป็นผู้นำ ไม่รู้จักคิดเอง ชอบตามเพื่อนอยู่ตลอดเวลา ลักษณะนิสัยนี้คงเป็นที่กังวลของสมเด็จแม่อยู่บ้าง จึงทรงตักเตือนในเรื่องต้องเป็นตัวของตัวเอง จะทำอะไรต้องเลือกที่ดีที่เหมาะสมกับตน คนหมู่มากก็ไม่ใช่ว่าตัดสินอะไรได้ถูกต้องเสมอไป การคล้อยตามคนจะต้องคล้อยตามความคิดที่ดี ไม่ใช่คล้อยตามเพราะกลัวเกรงอำนาจของบุคคลต้นความคิด หรือชอบกับผู้คิด อีกอย่างหนึ่งเด็กๆที่อยู่ด้วยกันตลอด ก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอเพราะต่างคนต่างก็ยังเป็นเด็ก อยู่ด้วยกันก็มิได้ส่งเสริมวุฒิภาวะของกันและกัน ถ้าได้อยู่กับผู้ใหญ่ เด็กก็จะพัฒนาสมองไปตามผู้ใหญ่ได้..."

-เรื่องการคบเพื่อน ขณะที่สมเด็จพระเทพฯทรงศึกษาอยู่ที่โรงเรียนจิตรลดาทำให้ได้เจอเพื่อนร่วมชั้นเรียนหลายคน มีนิสัยหลากหลาย ทรงเล่าถึงเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่า "...ถ้าไปเล่าถวายว่าเพื่อนบางคนทำอะไรที่เราไม่ชอบใจเห็นว่าไม่ถูกต้อง ก็ทรงแนะนำว่าจะต้องเข้าใจในเหตุผล หรือเหตุปัจจัยที่ทำให้เพื่อนคนนั้นคิดหรือปฏิบัติอย่างที่ข้าพเจ้าไม่ชอบ ถ้าทำได้ก็ให้ช่วยแนะนำชี้แจงเหตุผลของเราให้แก่เขา ที่สำคัญคือเพื่อนๆเหล่านี้จะเป็นเพื่อนที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันต่อไป"

-เรื่องการเรียนพิเศษ สมเด็จพระเทพฯทรงเล่าถึงเรื่องการเรียนพิเศษหลังจากกลับจากโรงเรียนไว้ว่า "วิชาที่พระราชทานให้เรียนเพิ่มเติมก็มักจะอยู่นอกตารางเวลาเรียนในโรงเรียน ไม่ใช่เป็นการหาครูมาช่วยทำการบ้านหรือมาติวสอบ"

-เรื่องการเลือกรับประทานอาหาร ทรงเล่าไว้ว่า "...นอกจากการรับประทานให้ถูกหลักโภชนาการ รับประทานให้เรียบร้อยแล้ว ท่านยังไม่ให้เลือกอาหาร ไม่ให้เรื่องมาก มีอะไรก็ต้องรับประทานให้ได้ ทรงทราบว่าไม่ชอบอะไรก็ต้องซ้อมรับประทานของนั้น ทรงให้เหตุผลว่า ถ้าอีกหน่อยเราไปไหน ทั้งในประเทศและนอกประเทศ เราจะเลือกอาหารไม่ได้ เจ้าภาพเขาจะเสียใจ"

-เรื่องความรักความสามัคคีของพี่น้อง ทรงเล่าไว้ว่า "...อย่างในบรรดาพี่น้องข้าพเจ้าสี่คนก็รักสามัคคีกันดี การที่ให้พี่น้องรักกันนั้นเป็นเรื่องที่พ่อแม่พยายามที่สุด ถึงจะมีพี่เลี้ยงช่วยเลี้ยง ท่านให้มีพี่เลี้ยงหรือผู้คนรวมๆกัน ไม่ใช่ว่าเป็นคนของคนโน้นคนนี้ กับข้าพเจ้าท่านก็จะรับสั่งถึงพี่หญิง พี่ชาย และน้องเล็ก เช่น เห็นข้าพเจ้ามีอะไร ท่านจะรับสั่งทันทีว่าของนี้พี่หญิงคงชอบให้ซื้อส่งไปให้พี่หญิง วิดีโอนี้พี่หญิงต้องชอบแน่ๆ ให้อัดส่งให้พี่หญิงด้วย ความจริงท่านจะส่งพระราชทานเองก็ได้ แต่นี่เป็นการเตือนให้พี่น้องรู้จักคิดถึงกัน..."

เชน ม่วงสกุล ผู้เรียบเรียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ราชวงศ์ไทยเล่าเรื่องความเห็น (0)