เรือนจำฟาร์ม (2)


เรือนจำฟาร์ม Karnet สามารถจัดทำผลิตภัณฑ์นมโคจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า นมโค Karnet ส่วนผลิตผลทางด้านการเกษตรและปศุสัตว์สามารถนำมาใช้เป็นอาหารรับประทานสำหรับนักโทษ ส่วนที่เหลือจำหน่ายให้กับประชาชน นักโทษมีเบี้ยเลี้ยงไว้ใช้สอยระหว่างต้องโทษ หรือ เก็บเป็นทุนไว้ใช้สอยภายหลังพ้นโทษ ช่วยให้เรือนจำเข้าสู่ระบบการทำงานเลี้ยงตนเองอย่างยั่งยืน นักโทษได้เรียนรู้ ทักษะ อาชีพ การผลิต การจัดทำผลิตภัณฑ์นมโค และ ธุรกิจด้านการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นอกจากนั้น การทำงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชนจะช่วยนักโทษสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ง่ายภายหลังพ้นโทษ และ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณของเรือนจำซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชนได้อีกส่วนหนึ่ง .........................

เรือนจำฟาร์ม (2)

วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ นบ. นม


ผลิตภัณฑ์นมโคเรือนจำฟาร์ม Karnet


เรือนจำฟาร์ม Karnet ออสเตรเลียตะวันตก ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.inmycommunity .com.au/news-and-views/local-news/Inside-Karnet-Prison-Farm/7625764/ และ เว็บไซต์ http://www. correctiveservices.wa.gov.au/prisons/prison-locations/karnet.aspx พบว่า เรือนจำฟาร์ม Karnet ตั้งอยู่ทาง ทิศใต้ของเมืองเพิร์ธ เปิดดำเนินการเมื่อ มีนาคม 1963 เป็นเรือนจำชาย ระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นต่ำ มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น จำนวน 326 คน (ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2012) ดำเนินงานภายใต้แนวคิด การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยนักโทษกลับคืนสู่ชุมชน แนวคิดในการให้นักโทษทำงานที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชน แนวคิดในการให้นักโทษทำงานเลี้ยงตนเอง และ แนวคิดในการลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณของเรือนจำซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชน ด้านแนวทาง การดำเนินงาน มีการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ อาชีพ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการเกษตร และ ปศุสัตว์ (การผลิต การบรรจุผลิตภัณฑ์นม และ ธุรกิจด้านการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และ ปศุสัตว์) เช่น โครงการฟาร์มสวนผลไม้ ผลิตภัณฑ์นม ฟาร์มวัวพันธุ์ วัวนม แกะ สัตว์ปีก ไข่ และ โรงฆ่าสัตว์ รวมตลอดถึงการประสานงานกับชุมชน และ การทำงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชน โดยนักโทษที่ทำงานในฟาร์มจะได้รับเบี้ยเลี้ยงประมาณ 50 ดอลล่า ต่อสัปดาห์


เรือนจำฟาร์ม Karnet


สวนผลไม้เรือนจำฟาร์ม Karnet


โดยสรุป

ผลการดำเนินงานของเรือนจำฟาร์ม Karnet นอกจากจะสามารถจัดทำผลิตภัณฑ์นมโคจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า นมโค Karnet แล้ว ผลิตผลทั้งทางด้านการเกษตรและปศุสัตว์สามารถนำมาใช้เป็นอาหารรับประทานสำหรับนักโทษ ส่วนที่เหลือจำหน่ายให้กับประชาชน นักโทษมีเบี้ยเลี้ยงไว้ใช้สอยระหว่างต้องโทษ หรือ เก็บเป็นทุนไว้ใช้สอยภายหลังพ้นโทษ ช่วยให้เรือนจำ เข้าระบบการทำงานเลี้ยงตนเองอย่างยั่งยืน นักโทษได้เรียนรู้ ทักษะ อาชีพ การผลิต การบรรจุผลิตภัณฑ์นม และ ธุรกิจด้านการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นอกจากนั้นการทำงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชนจะช่วยนักโทษสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ง่ายภายหลังพ้นโทษ และ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณของเรือนจำซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชน ได้อีกส่วนหนึ่ง


...........................หมายเลขบันทึก: 590455เขียนเมื่อ 22 พฤษภาคม 2015 13:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 พฤษภาคม 2015 13:52 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี