ชีวิตที่พอเพียง : ๒๔๑๘. พิศ(ษ)ผู้หญิงในชีวิตของ "สันติวิธี"


ศ. ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ มอบหนังสือ พิศ(ษ)ผู้หญิงในชีวิตของ "สันติวิธี" ปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ ๑๔ ที่ผมอ่านด้วยความทึ่งในความรอบรู้ของ ศ. ดร. ชัยวัฒน์ และเรื่องราวของสันติวิธีก็มีมากมายกว่าที่เราคิด

ผมติดใจว่า สันติวิธีมี ๓ แนวทาง คือ (๑) แนวหลักการ ที่ได้รับอิทธิพลของคานธี (๒) แนวปฏิบัตินิยม ได้รับอิทธิพลจาก Gene Sharp (๓) แนวทางคำอธิบายทางทฤษฎี

ด้วยความประทับใจ ผมลองค้นด้วย กูเกิ้ล โดยใช้คำหลัก ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ พิศผู้หญิงในชีวิตของสันติวิธี ได้ ลิ้งค์นี้ จึงได้ชมวีดิทัศน์พิธีเปิดปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ และคำบรรยายของ ศ. ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ทั้งหมด รวมเวลากว่า ๒ ชั่วโมง ประเทืองปัญญายิ่ง


จึงนำมาแนะนำ แก่ผู้สนใจเรื่องสันติวิธี


ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ ได้ ที่นี่วิจารณ์ พานิช

๑๐ เม.ย. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)