การคิดราคาของ รพ.เอกชน จะเปรียบเทียบกับภาครัฐไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นค่ายา หรือค่าแพทย์ต่างๆ เพราะโครงสร้างการคิดราคาแตกต่างจากรัฐ โดย รพ.เอกชน นั้น ต้องลง

การคิดราคาของ รพ.เอกชน จะเปรียบเทียบกับภาครัฐไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นค่ายา หรือค่าแพทย์ต่างๆ เพราะโครงสร้างการคิดราคาแตกต่างจากรัฐ โดย รพ.เอกชน นั้น ต้องลงทุนเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างบุคลากร ค่าสร้างอาคารสถานที่ เป็นต้น" นี่คือกการแถเรื่องการคิดราคาของรพ.เอกชน ง่ายๆเลยว่ารพ.เอกชนคิดราคาค่าบริการทางการแพทย์ค่ายาและอื่นๆเกินควรหรือไม่โดยดูจากกำไรประจำปีก่อนการจ่ายเงิินนปันผลของรพ.นั้นๆ จะเห็นได้ว่ารพ.เอกชนทุกรพ.มีกำไรมากมายมหาศาลจจนตต้องขยายการลงทุนไม่หยุดเพราะหากหยุดลงทุนจะมีกำไรท่วมท้นจึงตต้องลงทุนเพื่อเพิ่มค่าใช้จจ่ายและในขณะเดียวกันนรายได้ก็จะได้มากขึ้น รองพจารณารายการบางรายการ เช่น ค่าหมดซึ่งส่วนใหญ่แบ่งเปอร์เซนนกันจะเรียกสูงมากก็ไม่ได้เดียวหมอจะได้มากเกินและจะแพงมากสังเกตุเห็นง่าย ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดก็ใส่ไปมากและก็สูงแล้วใส่อีกไม่ได้ทั้งค่าอุปกรณ์การตรวจค่าเครื่องมือแพทย์ค่าเอกซเลย์ ค่าห้องค่าอาหารก็สูงยิ่งกว่ารร.5ดาวทั้งที่เทียบไม่ได้จะเพิ่มอีกก็ลำบาก ก็เลยมาลงค่ายาเพราะมั่วง่ายมีการจ่ายยาเยอะชื่อยาก็จำยากคนจึงดูไม่ค่อยออกเลยเอาใหญ่ ยาราคา50สต.ก็ขายซะ2บาท พาราคเม็ดละบาท2บาทก็ขายซะ5บาท10บาท ยาราคา20บาทก็ขายซะ100-150บาท ยา500บาทก็เล่นซะเป็นพันยาราคาเป็นพันก็เล่นซะเป็นหมื่นเป็นแสน นี่คือการค้ากำไรเกินควรนี่คือการฉ้อโกงประชาชน ดังนั้นวิธีแกนั้นง่ายมากให้นักบบัญชีต้นทุนมาทำการวิเคราะห์ว่าต้นนทุนของค่าบริการทั้งหลายและค่ายามีต้นทุนเท่าไหรโดยเอาค่าบริการจัดการและการลงทุนต่างๆเฉลี่ยลงไปด้วย แค่นี้ก็จะเห็นชัดว่ารพ.เอกชนคิดราคาค่าบริการต่างๆและค่ายาแพงขนาดไหน แล้วเอาราคาทุุนของแตต่ละรายการมาดูว่าจะให้มรกไไรได้เท่าไหรจากจำนวนความถี่ของแต่ละรายการเอาไปเทียบกับกำไรประจำปีของรพ. อ้อเมื่อได้ราคาตต้นทุนทางบัญชีต้นทุนแล้วต้องมีการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญากับผู้บริหารรพ.เอกชนนั้นๆจากการค้ากำรเกินควรและฉ้อโกงประชาชน คสช. รัฐบาล แพทย์สภาทำไม่ได้แก้ไม่ได้ตามที่บอกคราวๆนี้ก็บอกมาให้อำนาจมาจะทำให้ เรืื่องง่ายๆที่จะจัดการการเอารัดเอาเปรียบสังคมเอาเปรียบคนมีทุกข์อยู่แล้วก็ไปตายกันซะให้หมดพวกที่รับผิดชอบหนะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่หยุดยั้งความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

โรงบาลเอกชนต้องรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปคิดกับคนไข้แน่นอนอยู่แล้ว ไม่งั้นก็ยู่ไม่ได้

ข้อดีของรพ.เอกชนคือแบ่งเบาภาระงานจากรพ.รัฐ ลดตัวเลขขาดทุนให้รพ.รัฐ

ปัญหารพ.รัฐที่คนไข้ล้นแล้วล้นอีกจากคนไข้ติดการพึ่งพาคือไม่มีเงินไปลงมุนใดๆเลย ต้องรองปม.จากรัฐทางเดียว ยิ่งแย่ลงไปอีกถ้าไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น

ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ ยังไม่ทางออก