พระสร้างพระ

พบพระสร้างพระให้เป็นพระ

หวังนำธรรมะปฏิบัติ

ใจว่างสร้างพระปรมัติ

เป็นนิจกิจวัตรพัฒนา


ปั้นปูนเปียกเป็นแต่ละปาง

เป็นพระอยู่กลางเชิงผา

แนวทางสร้างธรรมศรัทธา

ประจักษ์กิจจาประจำ


พุทธรูปสามร้อยเรียงราย

มากมายหันหน้าหาถ้ำ

ล้อมวัดนัดน้อมพร้อมนำ

ใจจำทำบุญหนุนใจ


จิตพระมีพระมาพึ่ง

ซาบซึ้งสว่างสุกใส

เกิดพระภายนอกภายใน

มีภาพพระไว้ทุกวาร


คือภาพพุทธานุสสติ

วิสุทธิวิเศษวิศาล

สมาธิภาวนาเนิ่นนาน

กับงานอันงามทำบุญ


เพิ่มมาบารมีมากมาย

สืบส่งตลอดสายประเสริฐสุนทร์

มั่นคงตรงค่าเป็นคุณ

ค้ำจุนจิตใจประจำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมรสบทกวีความเห็น (1)

ขอบคุณที่แวะเวียนมา