เห็นด้วยกับอาจารย์สุลักษณ์ เรื่องหลวงปู่คูณความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับท่านอาจารย์ ส. ศิวรักษ์ครับ

เขียนเมื่อ 

คณะแพทยขอนแก่นกำลังสวนทางความคิดท่าน

เห็นออกมาบอกว่าจะทำอ่าวแก้วราคาหนึ่งล้านบาทดองสรีระท่าน และใหคนเข้าสักการะเป็นเวลา 1 ปี

เข้าไม่ถึงสิ่งที่ท่านพยายามสอน ไม่น่าเชื่อ

มันสะท้อน "สติปัญญา" อะไรบางอย่าง ในสังคมไทย ครับ คุณ nui