บรรยายหัวข้อผู้นำกับการคิดนอกกรอบ


สวัสดีครับชาวBlog และลูกศิษย์ทุกท่าน

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 ได้รับเกียรติจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ผู้นำกับการคิดนอกกรอบ เวลา 9.00-14.30 น. ณห้องพุทธรักษา อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


หมายเลขบันทึก: 590271เขียนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2015 02:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 พฤษภาคม 2015 08:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ผู้นำกับการคิดนอกกรอบ

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-14.30 น

ณ ห้องพุทธรักษา อาคารอเนกประสงค์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ดร.จีระ:

1. Where are we

2. Where we want to go ต้องมีgoal และ Objective

3. ยุทธศาสตร์คืออะไร

4. เมื่อเจออุปสรรค จะเอาชนะอย่างไร หรือ execution หรือ Get things done

อาจารย์พิชญ์ภูรี: ประเด็นต่างๆต้องการกรณีศึกษา อ.สามารถดึงเรื่องเศรษฐศาสตร์มาใช้กับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเห็นความสำเร็จด้วย

ดร.จีระ: คนในห้องนี้มีบทบาทมากในประเทศ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่

คุณวราพร: เป้าหมายวันนี้นอกจากจะได้เรื่องความคิดนอกกรอบแล้ว ทุกท่านสามารถใช้ในองค์กร ทุกวันอาจารย์จะให้คิดเรื่องนอกกรอบ มีการติดตามผลตลอด ข้าราชการต้องไม่ติดกับกรอบ วันนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้มาแบ่งปันความรู้ และแชร์ความรู้ ปัญหาว่ามีอะไรบ้าง

ดร.จีระ: ถ้าเป้าหมายคือคุณภาพของงาน การคิดนอกกรอบคือ ยุทธวิธี เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการ ไม่ได้เกิดโดย isolation ปัจจัยที่สำคัญคือ ความโปร่งใส

ทุกท่านต้องไปสู่เป้าหมายของความเป็นเลิศ ต้องไม่ติดการเป็นเสมียน ต้องมีความพยายามที่ไปสู่เป้าหมายเหล่านั้น คนในห้องนี้ต้องจับมือกัน

การเรียนวันนี้คาดหวังว่าจะได้อะไร

กลุ่ม 1

 • -วันนี้จะได้หลักคิดในการบริหารใหม่
 • -คิดนอกกรอบแล้วจะมียุทธศาสตร์อย่างไรเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย
 • -ระบบคิดอย่างมีคุณภาพเป็นอย่างไร
 • -คิดนอกกรอบอย่างไรให้มีคุณภาพ

กลุ่ม 2

 • -อยากจุดประกาย
 • -สร้างโอกาสเพื่อไปต่อยอด
 • -กำหนดยุทธศาสตร์

กลุ่ม 3

 • -หัวข้อนี้น่าสนใจมากในเรื่องคิดนอกกรอบ อยากจะนำไปประยุกต์ใช้ในงาน
 • อ.จีระ: ต้องดูด้วยว่าการคิดนอกกรอบ ต้องทำเพื่อส่วนรวม ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว อย่างเรื่องการเงิน ต้องระวังเป็นอย่างมาก

กลุ่ม 4

 • -กลยุทธ์การบริหารองค์กร
 • -การพัฒนาบุคลากรให้คิดนอกกรอบได้
 • ดร.จีระ : ต้องให้รู้ถึงระบบความคิด
 • กลุ่ม 5
 • -ให้ปรับเปลี่ยนความคิด เพื่อไปสู่การคิดนอกกรอบ
 • ดร.จีระ: หากไอเดียมีประโยชน์ ต้องติดตามว่าไอเดียไปสู่action หรือไม่
 • วันนี้อยากให้รวมตัวกันเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆ เชื่อว่าทุกคนทำได้ ช่องว่างของคนในห้องนี้ต้องรวมตัวกัน เพราะความรู้ต่างๆในวันนี้สามารถไปใช้ได้จริง จัดการกับปัญหาต่างๆในสังคม จัดการกับสื่อ
 • กลุ่ม 6
 • -วิธีของการคิดนอกกรอบ
 • -ปัจจัยที่ใช้ในการทำให้สำเร็จ
 • -การคิดนอกกรอบแล้วสำเร็จอยากให้แสดงกรณีศึกษา

คุณพิชญ์ภูรี: เมื่อจุดประกายแล้ว จะให้องค์ความรู้ และวิธีการว่าจะทำอย่างไร จะมีกระบวนการทดสอบระยะสั้นที่ผลักให้มีการประทะกันทางปัญญา

ดร.จีระ: เรื่องการคิดนอกกรอบ คือ เป้าหมาย คือความเป็นเลิศขององค์กร ยุทธศาสตร์ ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้ Cross functional team ทำให้ Boundary less

การคิดนอกกรอบ เมื่อกลับไปแล้วต้องกระตุ้นทุกฝ่ายให้มีโอกาสแชร์ความคิดใหม่ๆกันบ้าง

วัตถุประสงค์

1.จุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านเกิดพลังเพื่อความสำเร็จขององค์การด้วยการมีวิธีการคิดแบบสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงได้

2.สร้างวิธีการคิดแบบสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

3.สร้างโอกาสจากการเรียนรู้ร่วมกัน

4.สร้างสังคมการเรียนรู้ร่วมกัน

ทฤษฎี 4L's

•Learning Methodology มีวิธีการเรียนรู้ที่ดี

•Learning Environment สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้

•Learning Opportunities สร้าง/เกิดโอกาสจากการเรียนรู้ มีการประทะกันทางปัญญา

•Learning Communities สร้าง/เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทฤษฎี 2R's

Reality - มองความจริง

Relevance - ตรงประเด็น

ทฤษฎี 2I's

Inspiration – จุดประกาย

Imagination - สร้างแรงบันดาลใจ

ทฤษฎี C-U-V

•Copy

• Understanding

• Value Creation/Value added/ Value Diversity เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในอนาคต

วันนี้จะสรุปแกนของหัวข้อนี้ เริ่มจากแนวคิดแบบเทคนิค

-การลากเส้นให้ครบทั้ง 9 จุด ภายในBox ทำไม่สำเร็จ จึงต้องลากออกมานอกกล่อง วันนี้จะสรุปแกนของหัวข้อนี้ เริ่มจากแนวคิดแบบเทคนิค

-การลากเส้นให้ครบทั้ง 9 จุด ภายในBox ทำไม่สำเร็จ จึงต้องลากออกมานอกกล่อง

ต้องออกจากกล่องจึงจะลากได้

แต่วันนี้ เรานำเอาแนวคิด Outside the box มาเป็นการเปรียบเทียบวิธีการทำงานที่ต้อง

- ทำให้สำเร็จ

- ทำแตกต่าง

- ทำให้เกิด Creativity และนวัตกรรมturn idea to project turn project to success นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ คือ ต้องอยู่กับเรา การบริหารจัดการก็เป็นวิธีการคิดนอกกรอบ

- หลุดจากงานประจำ ทำงานท้าทาย

- บริหารกฎระเบียบให้มีธรรมาภิบาลยิ่งขึ้น

สิ่งสำคัญ คือ การใฝ่รู้ ต้องมีการคิดแบบระบบก่อน ว่าเหตุและผลคืออะไร

แต่หัวข้อครั้งนี้เน้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้วย ซึ่งแปลว่าต้องใช้ Outside the box เพื่อหายุทธวิธีรองรับการเปลี่ยนแปลงด้วย

ผมจึงขอย้ำว่า การเปลี่ยนแปลงมี 3 เรื่อง คือ

- เร็ว

- ไม่แน่นอน (Uncertain)

- คาดคะเนไม่ได้ (Unpredictability)

กรณีตัวอย่างของหนังสือเล่มใหม่

}เรื่อง Thinking in New Boxes เขียนโดยคุณ Luc De Brabandere และ Alan Iny ซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษา Boston Consulting

แนวคิดของหนังสือเล่มนี้น่าสนใจ คือ มีกฎ 5 ข้อที่จะทำให้ผู้บริหาร หรือผู้นำไปสู่ Boxes ใหม่ได้

-Doubt everything ขี้สงสัยในทุกๆเรื่อง

-Probe the possibility แสวงหาโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ตลอดเวลา

Diverse มองหาวิธีการใหม่ๆ

Converge หาจุดรวมที่พอดี

สุดท้าย Reevaluate ต้องประเมินซ้ำแล้วซ้ำอีก ดูว่าที่ทำอยู่เป็นอย่างไร แต่ไม่ใช่แค่หนเดียว จึงนำมาเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

สำหรับเรื่องการบริหารความคิดนอกกรอบผมจะขอเสนอ 8K 5K และทฤษฎี 3 วงกลม และ HRDS K ที่สำคัญวันนี้ คือ Creativity Capital

8 K's : ทฤษฎีทุน 8 ประเภทพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Human Capital ทุนมนุษย์

Intellectual Capital ทุนทางปัญญา

Ethical Capital ทุนทางจริยธรรม

Happiness Capital ทุนแห่งความสุข

Social Capital ทุนทางสังคม

Sustainability Capital ทุนแห่งความยั่งยืน

Digital Capital ทุนทาง IT

Talented Capital ทุนทางความรู้ ทักษะ และทัศนคติ

5 K's (ใหม่) : ทฤษฎีทุนใหม่ 5 ประการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในยุคโลกาภิวัตน์

Creativity Capital ทุนแห่งการสร้างสรรค์

Knowledge Capital ทุนทางความรู้

Innovation Capital ทุนทางนวัตกรรม

Emotional Capital ทุนทางอารมณ์

Cultural Capital ทุนทางวัฒนธรรม

ต้องมองว่า 10 ปีข้างหน้า จะมีความสำคัญหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

หากจะคิดนอกกรอบ ต้องคิดด้วยว่าจะทำเพื่ออะไร

ทฤษฎี 3 วงกลม

1. Context

2. Competencies มีบุคลากรมีความรู้ มีสมรรถนะความสามารถ / มีคนเก่ง

Functional Competency คือ ความรู้ที่เราต้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงาน เช่น วิศวกร ต้องฝึกเรื่องช่าง บัญชีก็ต้องฝึกเรื่องบัญชี

Organizational Competency เน้นเรื่องความรู้ที่มีประโยชน์ให้องค์กร มีการศึกษาเรื่อง Reengineering, Six Sigma, การปรับองค์กร, TQM, วัฒนธรรมองค์กร, การทำงานเป็นทีม, การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

Leadership Competency

§เน้นเรื่อง People Skill

§เน้นเรื่อง Vision

§เน้นเรื่องการสร้าง Trust

Entrepreneurial Competency

(1.) มีความคิดริเริ่ม

(2.) มีความคิดในเชิงผู้บริหาร

(3.) เผชิญหน้ากับความล้มเหลว

(4.) บริหารความเสี่ยง

Macro and Global Competency

(1) รู้ทันเหตุการณ์ว่าอะไรกำลังดำเนินอยู่ทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก

(2) แสวงหาโอกาส และหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

3. Motivation แรงจูงใจให้คนอยากทำงานอย่างเต็มที่ความสามารถ

ทฤษฎี HRDS

Happiness

Respect

Dignity

Sustainability

การพัฒนาทุนทางความคิดสร้างสรรค์..เริ่มจากวันนี้ ลองถามตัวเองตัวเองดูว่าเรามี ideas ใหม่ ๆ แล้วหรือไม่ และเราจะมีไอเดียใหม่ ๆ อยู่เสมอได้อย่างไร?

ประสบการณ์ของแต่ละคนสำคัญมาก อยู่ที่การสร้างโอกาสของแต่ละคน

จุดอ่อนของเรา ก็คือ..
(1) เรายังไม่ได้สร้างบรรยากาศในการ Share ความรู้ร่วมกันในองค์กร

(2) การบริหารส่วนใหญ่ยังเป็นแบบ Top down อยู่ ซึ่งจะเน้น Command and Control หรือเป็นการทำงานแบบแนวดิ่ง Vertical
**Power มีไว้สำหรับ Participate ในทุกระดับ

(3) ส่วนใหญ่ทำงานเยอะ Working แต่ Think Strategies (คิดเป็นยุทธศาสตร์ไม่มาก)

(4) การทำงานเป็นทีมมีแต่ในระดับ Function ได้ดีแต่ไม่ Cross Function

ต้องทำให้คุณภาพของคนมีมากขึ้น ซึ่งจำนวนคนที่เป็นข้าราชการน้อยลง แต่ต้องไม่ให้คุณภาพลดลงด้วย จึงต้องทำเรื่องการคิดนอกกรอบ

ผู้นำและผู้จัดการแตกต่างกันอย่างไร?

ผู้นำ

ผู้บริหาร

•เน้นที่คน

•Trust

•ระยะยาว

•What , Why

•มองอนาคต ขอบฟ้า/ภาพลักษณ์

•เน้นนวัตกรรม

•Change

•เน้นระบบ

•ควบคุม

•ระยะสั้น

•When , How

•กำไร/ขาดทุน ทุก 3 เดือน

•จัดการให้สำเร็จ มีประสิทธิภาพ

•Static

ทำอย่างไรให้เรื่องการคิดนอกกรอบเป็นเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ต้องทำให้เรื่องปลูกและเก็บเกี่ยวเป็นเรื่องการคิดนอกกรอบด้วย

ทัศนคติ และ Mindset เป็นเรื่องของคนแต่ละคน ซึ่งสอนง่ายแต่ทำยาก แต่หากทุกท่านมุ่งมั่นขยายผล ก็จะขยายผลไปสู่ความสำเร็จ เพื่อเป้าหมายไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต

เรื่องที่สำคัญในวันนี้ ผมจึงขอให้ความเห็นดังต่อไปนี้

(1) Thinking outside the box แปลว่า ผู้นำทำงานแบบเดิม ๆ ในขีดจำกัด ภายใน BOX ไม่สำเร็จ

(2) Inside the box อาจจะหมายถึงงานประจำ จำเจ มีกฎระเบียบจน

(3) Thinking outside the box คือ พยายามหลุดจากพันธนาการที่มีอยู่ แต่คิดอย่างเดียวไม่พอ ต้องคิดแล้วไปทำด้วย คือ ต้อง Realistic และ Practical 2R's

อุปสรรค ก็คือ

(1)ไม่กล้าคิดนอกกรอบ กลัวจะถูกมองว่าผิด

(2)วัฒนธรรมองค์กรไม่เอื้ออำนวย

(3)ตัวเองไม่รู้ตัวเอง ไม่ใฝ่รู้ ไม่เปิดกว้าง

(4)ขาด Role Model ที่ดี

(5)ขาด Teamwork ที่ดี

(6)ขาด Incentives ที่เหมาะสม

วิธีการเอาชนะอุปสรรค ก็คือ

(1)สนับสนุนให้เกิดความคิดใหม่ ๆ เสมอ และยกย่องให้เกียรติ

(2)เน้นคุณค่าของความคิดใหม่ ๆ ที่หลุดจากแนวเดิม ๆ และนำไปปฏิบัติ

(3)มีแนวทางใหม่ ๆ หรือ New Perspective ที่ไม่ใช่งานประจำ หรือ day to day หรือทำงานแบบเสมียน

(4)พร้อมจะนำเอาความคิดไปทำให้เกิดมูลค่าแบบ 3 V เพราะ3V จัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้

(5)เพิ่มแรงจูงใจในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

(6)สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

ทฤษฎี 3V

§Value Added สร้างมูลค่าเพิ่ม

§ Value Creation สร้างคุณค่าใหม่

§ Value Diversity สร้างคุณค่าจากความหลากหลาย

คุณพิชญ์ภูรี: หากวัฒนธรรมองค์กรมีพลัง ก็สามารถแก้กฎระเบียบได้

ทฤษฎี 2R's การคิดนอกกรอบบางครั้งคิดเองไม่ได้ ต้องร่วมกันคิด และเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมกันคิดโดยต้องมียุทธวิธี ต้องมีการ Learn share care ว่าวิธีการเมื่อมีการคิดไม่เหมือนกัน ต้องมีวิธีการเลือก

ถ้าจะเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมกันคิด คือ New boxes เพื่อความหลากหลาย

คุณวราพร: ต้องฝึกที่จะหาไอเดียใหม่ๆ หาวิธีการที่จะฝึกความสำเร็จ นำไอเดียของเราไปปฏิบัติได้

เมื่อเจออุปสรรค ต้องหาทางออกหลายๆทาง

ในการเอาชนะอุปสรรค ต้องใช้พลังสูงมาก ต้องสร้างพลังให้ทีม ให้เพื่อนร่วมงานได้ อย่าลืมสร้างบรรยากาศในองค์กร เพื่อเปิดให้เกิดให้สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้

ดร.จีระ: ต้องมีวิธีการสร้างเครือข่ายที่ดี ประเทศไทยต้องมีการรวมพลังกัน ต้องให้ทุกคนร่วมกันแสดงออก

กฎการทำ Group ย่อย "Chira Way"

1.เลือกประธานและเลขา

2.ประธานเน้นว่าหัวข้อในกลุ่มคืออะไร สร้างบรรยากาศให้มีส่วนร่วม

3.เลือกเลขาจดประเด็น

4.กระตุ้นให้ทุกๆคนมีส่วนร่วมแบบให้เกียรติซึ่งกันและกัน Learn Share Care

5. เมื่อทุกคนได้แสดงแล้ว มีการสรุปว่าประเด็นหลักของกลุ่มคืออะไร แค่ 3-4 ประเด็น

6. ทบทวน มองแนวคิดหรือ Factors ใหม่ๆ

7. หาคนนำเสนอที่ทำให้กลุ่มอื่น คนฟังพอใจและเป็นตัวแทนกลุ่มได้ดี

8.ทำ Presentation ที่ตรงประเด็นตามเวลาที่มี

9.สรุปภาพรวมได้ว่าอะไรเพื่อเปรียบเทียบ

Workshop

กลุ่ม 1

1.ปัจจัยท้าทายในอนาคตที่จะกระทบหน่วยงานของท่าน อธิบาย 3 เรื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการบริหาร Outside the box จะช่วยให้จัดการกับปัจจัยเหล่านั้นได้สำเร็จอย่างไร

- ทุกอย่างเริ่มมาจากทฤษฎี Learning how to learn

- การประกันคุณภาพการศึกษา

- สัดส่วนการจัดการศึกษา สายสามัญ: สายอาชีพ

- การอ่านออกเขียนได้

2. ความล้มเหลวที่ผ่านมาของการคิดนอกกรอบที่เกิดขึ้นจริงๆ 2 เรื่อง อธิบายเหตุผล

- วิธีการสอนภาษาไทย

- วิธีการสอนภาษาอังกฤษ

3. ยกกรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในองค์กร Outside the box

การจัดการเรียนการสอนทวิภาคี

4. ประยุกต์ 8K 5K และ 3 วงกลม ที่ทำให้การคิดนอกกรอบประสบความสำเร็จ เพราะอะไร

ดร.จีระ: การศึกษาต้องฝึกให้เด็กพยายามมองอนาคตของตัวเองให้ออก ว่าเมื่ออายุ 40 ปีแล้ว จะทำอะไร

กลุ่ม 2

1.ปัจจัยท้าทายในอนาคตที่จะกระทบหน่วยงานของท่าน อธิบาย 3 เรื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการบริหาร Outside the box จะช่วยให้จัดการกับปัจจัยเหล่านั้นได้สำเร็จอย่างไร

- นโยบายที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นตัวตั้ง มุ่งความสำเร็จ

- ช่องว่างด้านองค์ความรู้ ประสบการณ์ คุณลักษณะของบุคคล สร้างทีมในการทำงานเป็นกลุ่มเล็กๆ 3-5 คน

- การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารภายในองค์กร ให้แรงจูงใจโดยให้ค่าจ้างเพิ่มรางวัล

2. ความล้มเหลวที่ผ่านมาของการคิดนอกกรอบที่เกิดขึ้นจริงๆ 2 เรื่อง อธิบายเหตุผล

- เกิดจากการจ้างทำผลงาน

- ครูละทิ้งการเรียนการสอน

3. ยกกรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในองค์กร Outside the box

- โรงเรียนสอนภาษา

- การศึกษาทางไกลดาวเทียม DLTV โดยยุทธศาสตร์ 4/5/6

4. ประยุกต์ 8K 5K และ 3 วงกลม ที่ทำให้การคิดนอกกรอบประสบความสำเร็จ เพราะอะไร

การศึกษาทางไกลดาวเทียม DLTV โดยยุทธศาสตร์ 4/5/6

 • -8K ใช้ทุนทางปัญญา ทุนจริยธรรม ทุนIT ทุนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
 • -5K ทุนความรู้ ทุนนวัตกรรม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนความคิดสร้างสรรค์
 • -3 วงกลม บริบท สมรรถนะ แรงจูงใจ

อ.จีระ: เมื่อเราแยกนโยบายทั่วไปในการทำงาน กับการทำงานใหม่ ควรแยกให้ชัดกว่านี้ เรื่องช่องว่างระหว่างวัย สามารถทำงานวิจัยได้เลย

สามารถนำไปประยุกต์กับกรณีศึกษาได้ดี

กลุ่ม 3

1.ปัจจัยท้าทายในอนาคตที่จะกระทบหน่วยงานของท่าน อธิบาย 3 เรื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการบริหาร Outside the box จะช่วยให้จัดการกับปัจจัยเหล่านั้นได้สำเร็จอย่างไร

- การแข่งขัน

- ความสามารถของเด็กไทย ต้องเน้นการปฏิบัติจริง เน้นภาษาอังกฤษให้พูดได้จริง

- มีการเมืองแทรกแซง

2. ความล้มเหลวที่ผ่านมาของการคิดนอกกรอบที่เกิดขึ้นจริงๆ 2 เรื่อง อธิบายเหตุผล

- ความล้มเหลวของสพฐ

3. ยกกรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในองค์กร Outside the box

- โรงเรียนของดร.อาจอง

4. ประยุกต์ 8K 5K และ 3 วงกลม ที่ทำให้การคิดนอกกรอบประสบความสำเร็จ เพราะอะไร

สามารถนำเรื่อง 8K 5K และ 3 วงกลม มาใช้ได้โดยเฉพาะเรื่องทุนมนุษย์

กลุ่ม 4

1.ปัจจัยท้าทายในอนาคตที่จะกระทบหน่วยงานของท่าน อธิบาย 3 เรื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการบริหาร Outside the box จะช่วยให้จัดการกับปัจจัยเหล่านั้นได้สำเร็จอย่างไร

 • -การเข้าสู่ AEC ปัญหาคือเรื่องเตรียมความพร้อม แต่เมื่อเข้าใกล้แล้วมีปัญหาอย่างมาก แนวทางแก้ไข ต้องแก้หลายเรื่อง ทั้งเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ
 • -การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ เกิดจากทัศนคติของผู้เรียนที่เรียนสายสามัญมากกว่า ต้องแก้ไขโดยเพิ่มค่าตอบแทนให้กับผู้ทำงานสายอาชีพ
 • -การให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องให้มีการร่วมกิจกรรมมากขึ้น

2. ความล้มเหลวที่ผ่านมาของการคิดนอกกรอบที่เกิดขึ้นจริงๆ 2 เรื่อง อธิบายเหตุผล

- การใช้แทปเลต ขาดความยั่งยืน

3. ยกกรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในองค์กร Outside the box

- เรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือ Home school มีโรงเรียนต้นแบบหลายโรงเรียน

4. ประยุกต์ 8K 5K และ 3 วงกลม ที่ทำให้การคิดนอกกรอบประสบความสำเร็จ เพราะอะไร

- ทุนทางสังคม IT วัฒนธรรม เพราะสังคมจะมีความหลากหลายมากขึ้น

กลุ่ม 5

1.ปัจจัยท้าทายในอนาคตที่จะกระทบหน่วยงานของท่าน อธิบาย 3 เรื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการบริหาร Outside the box จะช่วยให้จัดการกับปัจจัยเหล่านั้นได้สำเร็จอย่างไร

 • -ลูกค้าหรือผู้เรียนของประเทศไทยเริ่มลดลง คนสูงวัยเริ่มมากขึ้น สิ่งที่ต้องทำ คือ การศึกษาต้องปรับระบบใหม่
 • -ยกเลิกนโยบายการคุมกำเนิด
 • -สามี ภรรยา ต้องเพิ่มขึ้นตามกฎหมายมากกว่า 1 คน

2. ความล้มเหลวที่ผ่านมาของการคิดนอกกรอบที่เกิดขึ้นจริงๆ 2 เรื่อง อธิบายเหตุผล

- การใช้แทปเลตในเด็กป.1 ทำให้เกิดการทุจริต และเกิดขยะทาง IT

3. ยกกรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในองค์กร Outside the box

- เรียนฟรี 15 ปี ทำให้เด็กทุกคนมีโรงเท้าผ้าใบ

อ.จีระ: นโยบายเรื่องอาหารกลางวันก็เป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จ

4. ประยุกต์ 8K 5K และ 3 วงกลม ที่ทำให้การคิดนอกกรอบประสบความสำเร็จ เพราะอะไร

- ประยุกต์ 8K ทุนทางปัญญา ต้องทัน IT

- 5K ต้องมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี

ดร.จีระ: รุ่นปัจจุบันคิดเรื่องลูกมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ

กลุ่ม 6

1.ปัจจัยท้าทายในอนาคตที่จะกระทบหน่วยงานของท่าน อธิบาย 3 เรื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการบริหาร Outside the box จะช่วยให้จัดการกับปัจจัยเหล่านั้นได้สำเร็จอย่างไร

- การปฏิรูปโครงสร้าง ต้องจัดการเรื่องสภาการศึกษา ที่ต้องมารวมเป็นระดับจังหวัด ต้องกระจายอำนาจเข้าสู่จังหวัด

2. ความล้มเหลวที่ผ่านมาของการคิดนอกกรอบที่เกิดขึ้นจริงๆ 2 เรื่อง อธิบาย

- การทำให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์จริงๆทำเพื่ออะไร ขาดองค์ความรู้ที่เพียงพอ แก้ปัญหายังไม่ได้ เนื่องจากงบไม่เพียงพอ

3. ยกกรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในองค์กร Outside the box

- 1 อำเภอ 1 ทุน ที่คัดเลือกให้ไปเรียนเมืองนอก

4. ประยุกต์ 8K 5K และ 3 วงกลม ที่ทำให้การคิดนอกกรอบประสบความสำเร็จ เพราะอะไร

ประสบความสำเร็จ คือ องค์ความรู้ ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เรื่องทุนทางอารมณ์ ทุนทางวัฒนธรรม

คุณพิชญ์ภูรี: ทำให้แตกฉานในเรื่องที่ไม่รู้มาก่อน เป็นความคิดนอกกรอบอย่างมาก สิ่งที่นำเสนอ จากผู้นำที่รวมองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทำให้มีความคิดออกมาอย่างชัดเจน

คุณวราพร: ชื่นชอบทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่จะนำทฤษฎี 8K 5K มาผ่านระบบดาวเทียม ขอฝากให้ทุกท่านได้ผลักดันให้มาตรฐานการศึกษาให้มีความเท่าเทียม เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับถิ่นที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ๆ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี