นักเรียนเงียบเหรอ : 5 วิธีในการทำให้พวกเขาพูด (ตอนที่ 1)

คุณรู้สึกผิดหรือไม่ ในการให้เด็กที่เงียบคุยเกี่ยวกับเรื่องกีฬา? หรืออะไรจะเกิดขึ้น ถ้านักเรียนของคุณเป็นนักคิดกันหมด ฉันได้สังเกตว่ามีครูหลายคน นิยมห้องเงียบๆมากกว่าห้องที่มีแต่การพูดคุย

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้จะมี 5 ยุทธศาสตร์ในการกระตุ้นให้นักเรียนที่เงียบของคุณ มีความมั่นใจในการพูดเพื่อโต้ตอบในชั้นเรียน 5 ยุทธศาสตร์จะใช้ได้หรือไม่ ลองดู และทดสอบดูเถอะ!

การให้พวกเขาพูด! (Get them Speaking)

1. คนที่มีการตระเตรียม (The Prepared One)

นักเรียนที่เงียบ โดยมากแล้วจะเป็นผู้เรียนที่ชอบคิดพิจารณา (reflective learners) และต้องการเวลาที่มากกว่านักเรียนแบบกระตือรือร้น ที่คิดเมื่อพวกเขากำลังพูดอยู่ นักเรียนที่ชอบคิดพิจารณานั้นต้องมีการจัดวางโครงสร้างก่อนมีการโต้ตอบ และจัดเรียงความคิดก่อนการพูดในชั้นเรียน การเรียกนักเรียนที่เงียบ หรือเกี่ยวข้องอยู่กับการคิด และบีบบังคับให้พวกเขาโดยการชี้อาจก่อความตึงเครียดให้พวกเขา

การให้เวลาที่เพียงพอในการเตรียมเพื่อเสนอความคิดเห็น ก่อนการถามให้พูดในชั้นเรียนน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกว่า บอกพวกนักเรียนว่าในอีก 5 นาที ครูจะเรียกพวกเธอในการแสดงความคิดเห็น จะทำให้พวกเขาจัดลำดับได้ดียิ่งขึ้น

2. คนที่ไม่ก่อให้เกิดความประหลาดใจ (The Unsurprised One)

เมื่อเราจดจุดประสงค์การเรียนรู้ในตอนต้นคาบ ทำไมถึงไม่บอกนักเรียนในเรื่องวิธีการที่คุณจะจัดวางบทเรียนในเวลาเข้าเรียนเสียหละ? เช่น

2.1 การอภิปรายเป็นคู่ในเรื่องอาชญากรในประเทศ

2.2 ย่อเรื่องความคิดเห็นของคู่เรื่องชั้นเรียน

2.3 การอภิปรายเป็นงานกลุ่มในเรื่องอาชญากร และการทำโทษ

2.4 การแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มในเรื่องต่างๆ

โดยการทำแบบนี้ คุณกำลังทำลายความตื่นตาตื่นใจของนักเรียนที่เงียบ และให้เวลาพวกเขาในการเตรียมตัวในการปฏิบัติภาระงาน ที่พวกเขาอาจรู้สึกว่าไม่สบายใจนักในการทำภาระงานเหล่านั้น

หนังสืออ้างอิง

aoife mcloughlin. (1014). Quiet Students? 5 Ways to Get Them Speaking!. http://elt-connect.com/quiet-students-5-ways-get-speaking/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอน, การวัดผลประเมินผล,การสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ในชั้นเรียนเด็กไทยอาจเงียบ ถ้าเราลองแบ่งกลุ่มเล็ก ๆตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๖ คน ตั้งปนระเด็ยให้เขาคุยแล้วหาข้อสรุปกันเอง แล้วออกมาเล่าหน้าชั้น น่าจะกระตุ้นได้บ้าง