๑๔๔. แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑


บันทึกที่ ๑๔๔ : แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑

........เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จะได้ใช้หนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกนักเรียนสำหรับใช้เป็นสื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน

หนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ตอนละ ๑

ตอนต้น ชั้นประถมศึกษาปีที ๑

ตอนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที ๒

ตอนปลาย ชั้นประถมศึกษาปีที ๓

ผู้เรียบเรียง หลวงดรุณกิจวิทูร เรียบเรียงทั้ง ๓ ตอน ส่วนนายฉันท์ ขำวิไล เรียบเรียงร่วมกับหลวงดรุณกิจวิทูรเฉพาะเล่มตอนต้น

........เนื้อหาในหนังสือ จุดเด่นคือจะเริ่มกระบวนการสอนจากง่ายไปหายาก โดยเรียนรู้จักพยัญชนะ สระ การประสมอักษร การสะกดคำ และแจกลูกผันอักษร แล้วจึงฝึกอ่านเป็นคำ ข้อความ และเรื่องราวตามลำดับ

........จุดเด่นอีกอย่างคือเป็นหนังสือที่แสดงถึงภูมิปัญญาการสอนอ่านแบบไทย ที่จะช่วยให้ผู้เรียนอ่านได้แตกฉาน การนำเสนอบทอ่านให้เกิดการเรียนรู้ลักษณะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ภาษาสละสลวย การดำเนินเรื่องชวนให้ติดตามช่วยให้ผู้เรียนอ่านอย่างเพลิดเพลิน และยังช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ในด้านต่างๆให้กับผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นฝึกให้ผู้เรียนรู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม รวมถึงประเทศชาติ

........ผู้เขียนเชื่อเหลือเกินว่า ถ้าทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนใช้หนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ อย่างถูกต้องตามวิธีการสอน ขั้นตอนที่แนะนำในหนังสือนี้ และเอาใจใส่อย่างจริงจัง เชื่อว่าเด็กที่ได้เรียนจากหนังสือนี้จะอ่านออกเขียนได้ทุกคน


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ตอนต้น ตอนกลาง ตอนปลาย .กรุงเทพฯ : สพฐ., ๒๕๕๗.


หมายเลขบันทึก: 590244เขียนเมื่อ 15 พฤษภาคม 2015 10:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 พฤษภาคม 2015 10:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (9)

"เป็นหนังสือที่มากค่ะ"

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ต้น

ขอบคุณค่ อาจารย์ GD ที่มอบดอกไม้ให้กำลังใจค่ะ

ขอบคุณค่ะ ผอ.ชยันต์ เพชรศรีจันทร์ ที่มอบดอกไม้ให้กำลังใจค่ะ

เป็นแบบเรียนสมัยที่เคยเรียนเมื่อห้าสิบกว่าปีก่อนนะคะ

ป่านนี้เด็กชายใหม่เป็นคุณปู่ไแแล้ว

ดิฉันสงสัยชื่อหนังสือค่ะ ทำไมจึงเป็น "แบบเรียนเร็วใหม่" ค่ะคุณครู


หลายถ้อยคำ อาขยาน ผมเคยท่องแจ้วๆ ครับ

สวัสดีค่ะ คุณนุ้ย

"แบบเรียนเร็ว" สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงพระนิพน์ขึ้นสำหรับเรียนหนังสือไทย ในสมัยรัชกาลที่ ๕

"แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑" เรียบเรียงโดย หลวงดรุณกิจวิทูร เป็นแบบเรียนสอนอ่านเขียนภาษาไทย ค่ะ


สวัสดีค่ะ คุณทิมดาบ

บทอาขยานหลายบทยังจำได้ดีเช่นกันค่ะ

ขอบคุณนะคะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี