เคารพความรู้ในตัวคน

โดย ศ. นพ. ประเวศ วะสี
เคารพความรู้ในตัวคน
ศ. นพ. ประเวศ วะสี จะบรรยายนำในงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๒   วันที่ ๑ ธค. ๔๘    เรื่อง “การจัดการความรู้ : กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์  สู่ศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข”     อาจารย์ได้เขียนหนังสือซึ่งเราจะแจกในวันนั้น     วันนี้เอาบทที่ ๕ มาเป็นออเดิฟก่อน

กุญแจอยู่ที่การเคารพความรู้ในตัวคน
            อาจจะฟังดูแปลก แต่การเคารพความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนทุกคนจะนำไปสู่การการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน
            “ความรู้ในตัวคน” กับ “ความรู้ในตำรา” มีความแตกต่างกันโดยพื้นฐาน
            “ความรู้ในตำรา” หมายถึง ความรู้ที่มีผู้บันทึกความรู้ที่ได้จากการวิจัยสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมา ความรู้ใหม่บางอย่างก็น่ามหัศจรรย์มาก “ความรู้ในตำรา” ก็มีประโยชน์และมีฐานะอย่างหนึ่ง ถ้านำมาใช้ให้ถูกที่ก็จะมีประโยชน์มาก แต่ควรจะรู้ข้อจำกัดและผลร้ายจากการใช้ไม่ถูกที่ด้วย
“ความรู้ในตัวคน” หมายถึงความรู้ความชำนาญที่มีอยู่ในตัวคนแต่ละคนที่ได้มาจากประสบการณ์ชีวิตและการทำงาน คนทุกคนมีความรู้อยู่ในตัว บางอย่างก็แจ้งชัด บางอย่างก็ซ่อนเร้นจนแม้เจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวมีความรู้นี้ อาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ เช่น ทำไร่ ทำนา ทำสวน ศิลปะ ธรรมะ ทำกับข้าว ทำขนม ทำก๋วยเตี๋ยว ช่างผสมปูน ช่างปลูกบ้าน ไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง แก้ปัญหาทางจิตใจ หมอทำขวัญ ฯลฯ  ความรู้ในตัวคนได้มาจากวิถีชีวิต จึงสอดคล้องและมีประโยชน์ต่อชีวิตและวิถีชีวิตร่วมกัน เป็น ความรู้เชิงวัฒนธรรม ถ้าเคารพความรู้ในตัวคน
คนทุกคนกลายเป็นคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ และมีความสุข
            ตรงนี้คือจุดเปลี่ยน
คือถ้าทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ ก็จะมีความสุขและความสร้างสรรค์อย่างยิ่ง ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ที่เรียกกันว่าชาวบ้านเป็นคนไม่มีเกียรติ ไม่มีศักดิ์ศรี ไม่มีศักยภาพ เพราะการเคารพความรู้ในตำราแต่ไม่เคารพความรู้ในตัวคน ความรู้ในตำราเป็นความรู้ที่ได้มาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้และเชี่ยวชาญความรู้ในตำรา เหมือนพราหมณ์จำนวนน้อยเท่านั้นที่ท่องคัมภีร์พระเวทย์ได้ ความรู้ในตำรามีประโยชน์ในการไปต่อยอดความรู้เชิงวัฒนธรรม แต่ไม่ใช่ตัวตั้ง ถ้าไม่ระวังความรู้ในตำราจะถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีอำนาจในสังคมที่อยู่เหนือชาวบ้าน ผู้มีความรู้ในตำราคิดว่าชาวบ้านไม่มีความรู้ จึงดูถูกชาวบ้านและจัดการศึกษาชนิดที่ทิ้งชาวบ้าน เป็นการศึกษาที่ไม่ได้เอาชีวิตและวิถีชีวิตเป็นตัวตั้ง แต่เป็นการศึกษาแบบแยกส่วนไปเอา “วิชา” เป็นตัวตั้งแปลกแยกจากชีวิตความเป็นจริงและธรรมชาติแวดล้อม ไม่เข้าใจชีวิตและวิถีชีวิตร่วมกันขาดปัญญาในการอยู่ร่วมกัน นำไปสู่วิกฤตการณ์ทางสังคม
จากตัวอย่างในท้ายของตอนที่แล้ว แสดงว่าในตัวคนขายก๋วยเตี๋ยว คนขายของชำ ช่างผสมปูน มีความรู้ เป็นความรู้ในตัวคน ไม่ใช่ความรู้ในตำรา และเอามาสอนถ่ายทอดกันได้ เมื่อถ่ายทอดแล้วก็ทำได้จริง ไปทำงานได้ ในขณะที่ความรู้ในตำราถ่ายทอดกันแล้วก็ไม่แน่ว่าจะเข้าใจหรือไปทำอะไรได้หรือไม่
ความรู้ในตัวคนได้มาจากประสบการณ์และการทำงาน
คนทุกคนที่มีประสบการณ์และมีการทำงาน คนทุกคนจึงมีความรู้อยู่ในตัว โดยไม่คำนึงถึงระดับการศึกษา (ที่เป็นทางการ)
ตรงนี้จะช่วยบอกเราได้ว่าทำไม แม่จึงเป็นครูที่ดีที่สุดของลูก โดยไม่คำนึงถึงว่าแม่จะเคยเข้าโรงเรียน หรือได้รับปริญญาระดับใดๆหรือไม่ เราไปดูประวัติของบุคคลต่างๆ ที่มีความสำเร็จ เช่น แม่ของอาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ ไม่เคยเข้าโรงเรียนเลย แม่ของอาจารย์เสม  พริ้งพวงแก้ว ก็เช่นเดียวกัน ดร.เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง พิมพ์หนังสืองานศพมารดา ชื่อ “สิ่งที่แม่สอนไว้” ว่าแม่ของท่านเป็นชาวบ้านที่อ่างทอง ไม่เคยเข้าโรงเรียนเลย แต่สอนสิ่งดีๆ เป็นอันมาก
แม่ไม่เคยเข้าโรงเรียน แต่แม่มีความรู้ในตัวที่ได้มาจากประสบการณ์ชีวิตและการทำงาน แม่จึงสอนลูกได้ และเป็นครูที่ดีที่สุดของลูก
ตรงนี้อยากให้หยุด แล้วลองคิดถึงแม่ของตัวท่านเองนิ่งๆ สักพัก
จะปรากฏว่าจิตขึ้นมาก
เพราะแม่เป็นจิตวิญญาณของลูก เป็นความดีสูงสุดของลูก เป็นกัลยาณมิตรที่สอนให้กินเป็นเดินเป็น และทำอะไรดีๆ อย่างที่มนุษย์ควรทำ แม่มีความรู้ในตัวท่านที่ได้มาจากประสบการณ์ชีวิตและการทำงาน แม้ท่านจะไม่มีปริญญาอะไรก็ตาม
ถ้าเราดูตัวอย่างจากแม่ ทำความเข้าใจและเห็นคุณค่าความรู้ในตัวคน เราอาจจะพบกุญแจประตูกล ไขออกไปจากสิ่งที่คุมขังเราอยู่
ถ้าว่าแม่คือครูที่ดีที่สุด และทุกคนก็มีแม่
ไฉนปัญหาที่ก่อความทุกข์ยากแก่คนทั้งแผ่นดิน คือการหาโรงเรียนดีๆ ให้ลูกเข้าไม่ได้ การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเปรียบประดุจประตูที่กั้นระหว่างนรกกับสวรรค์ นักเรียนและพ่อแม่ทั้งประเทศเครียดและวิตกกังวลกันไปหมดว่าลูกจะสอบเอ็นท์ได้หรือไม่ ส่วนน้อยเข้าได้ก็ประดุจขึ้นสวรรค์ ส่วนใหญ่เข้าไม่ได้ก็เหมือนลงนรก บางคนไปฆ่าตัวตาย
ที่ใกล้บ้านผมมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนดี มากขยันช่วยพ่อแม่ทำงาน แต่วันหนึ่งแกฆ่าตัวตายเสียแล้วเพราะสอบเอ็นท์ไม่ได้ การที่แกเป็นคนดีขยันและช่วยพ่อแม่ทำงาน เป็นความดีอย่างยิ่งและการช่วยพ่อแม่ทำงานเป็นการเรียนรู้อย่างดี แต่สังคมไปให้คุณค่าแก่การสอบเอ็นท์มากกว่าการเป็นคนดีและเรียนรู้จากการทำงานกับพ่อแม่ แปลว่าทางแห่งเกียรติยศของเราคับแคบ ก่อความทุกข์ยากให้คนส่วนใหญ่ นอกจากคับแคบแล้ว ประเดี๋ยวจะได้ดูกันว่าทางแห่งเกียรติที่ว่านี้จริงหรือปลอมมากน้อยเพียงใด
การเรียนอย่างเป็นทางการของเราเน้นการเรียนจากตำราหรือการท่อง “วิชา”
เนื้อหาความรู้ในโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประมาณว่าเพิ่มขึ้นเท่าตัวในชั่วเวลาเพียง ๓ - ๔ ปีเท่านั้น แต่เวลามีเท่าเดิมวันละ ๒๔ ชั่วโมง สัปดาห์ละ ๗ วัน การพยายามยัดเนื้อหาความรู้อันมหึมาเข้าไปในเวลาเท่าเดิม จึงเปรียบเหมือนยัดช้างเข้ารูเข็ม จะลำบากและบอบช้ำอย่างยิ่ง ครูก็ลำบากเพราะไม่สามารถจดจำเนื้อหาวิชาต่างๆ ได้ ครูจึงขาดความมั่นใจ แต่ครูก็มีทางออกโดยแบ่งกันสอนเป็นวิชาๆ แต่นักเรียนไม่มีทางออกต้องเรียนทุกวิชาแบบแยกส่วน
            การเรียนโดยเอาวิชาเป็นตัวตั้ง โดยไม่เอาชีวิตและวิถีชีวิตเป็นตัวตั้ง ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น
(๑) เรียนยาก เพราะท่องจำไม่ไหว นักเรียนเกือบทั้งหมดกลายเป็นคนไม่เก่ง อันที่จริงแต่ละคนมีความชอบความถนัดต่างกัน ถ้าได้เรียนในสิ่งที่ตนชอบก็จะเรียนง่ายและเรียนเก่ง แต่การถูกบังคับให้ท่องจำมากมายเหมือนๆ กัน ทำให้ขาดความสุขความสร้างสรรค์ และเป็นการทำลายศักยภาพของคนอย่างรุนแรง ทำให้คนส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจและความภูมิใจในตนเอง
(๒) มีปริญญาแต่ทำอะไรไม่เป็น พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ เป็นผู้หนึ่งที่เป็นห่วงการศึกษาไทยมาก เคยเล่าให้ผมฟังว่าท่านเคยพูดกับคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ว่า “คุณเจริญ คุณก็มีโรงแรมมาก ทำไมคุณไม่จ้างคนไทยทำงาน”   คุณเจริญตอบว่า “ผมจ้างแล้ว แต่เขามีแต่ปริญญาแต่ทำงานไม่เป็น”
คุณยิ้ม ช่างรับเหมาก่อสร้างบ่นว่าคนสมัยนี้ทำงานไม่เป็น ไม่สู้งานหนักและไม่รับผิดชอบ ปัญหาคนไทยทำงานไม่เป็น เป็นเรื่องใหญ่มาก เป็นผลจากการเรียนแบบเน้นท่อง “วิชา”
(๓) เกิดความแปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์และความเป็นจริง เด็กนักเรียนที่เรียนแบบท่อง “วิชา” มากมายจะเครียดมาก ไม่อยากคุยแม้แต่พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เพราะคุยแล้วไม่ได้คะแนน คะแนนไปอยู่ที่วิชา การเรียนแบบนี้จึงไม่ให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพในครอบครัว พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย มีความรู้ในตัวเยอะทีเดียว และก็มีความรักลูกหรือหลาน แต่การศึกษาของเราไม่ให้คุณค่ากับความรู้ในตัวคนและสัมพันธภาพในครอบครัว เหมือนเด็กถูกตัดขาดหรือไปถูกกักขังอยู่กับ “วิชา” ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิตและวิถีชีวิต
(๔) ขาดศีลธรรม ศีลธรรมเกิดจากวิถีชีวิตร่วมกัน การเรียนวิชาศีลธรรมสร้างไม่ได้ เรามองการเรียนเป็นเรียน “วิชา” ไปหมด ไม่มองว่าการเรียนรู้เกิดในวิถีชีวิตและการทำงาน เมื่อระบบการศึกษามาแยกผู้คนออกไปจากวิถีชีวิตจริง ความเสื่อมเสียทางศีลธรรมก็เป็นเรื่องหนีไม่พ้น
(๕) ตัดรากทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมคือวิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มชนที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมหนึ่งๆ บุคคลเรียนรู้ในวัฒนธรรมได้ง่ายเพราะผู้คนเขาปฏิบัติกันอยู่รอบตัว ต้นไม้ต้องมีรากฉันใด สังคมก็เช่นเดียวกัน รากของสังคมคือวัฒนธรรม ถ้าตัดรากต้นไม้ แล้วเกิดอะไรขึ้นฉันใด การพัฒนาโดยตัดรากวัฒนธรรมก็เกิดผลในทำนองเดียวกันฉันนั้น การศึกษาแบบการเน้นการท่องวิชา เป็นการศึกษาแบบตัดรากทางวัฒนธรรม ด้วยการเรียนรู้แบบนี้ ภูมิปัญญาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมของตนจะสูญพันธุ์ เหมือนพืชหรือสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว จะไม่กลับคืนมา
ที่กล่าวนี้เพียงย่นย่อ พอให้เห็นว่าทางแห่งเกียรติยศอันคับแคบของระบบการศึกษาปัจจุบันนั้น ก่อให้เกิดความบีบคั้นอย่างหนักในสังคม
เราควรจะทบทวนระบบการศึกษาของเราอย่างถึงรากถึงโคน
จุดเปลี่ยนอยู่ที่การเคารพความรู้ในตัวคน
แต่เราไม่ได้ปฏิเสธความรู้ในทางทฤษฎีหรือความรู้ในตำรา เพียงแต่ว่าเราต้องจัดความสัมพันธ์ของความรู้ในตัวคนกับความรู้ทางทฤษฎีอย่างถูกต้อง อะไรเป็นฐาน อะไรเป็นการต่อยอด อะไรเป็นส่วนตกแต่ง
ถ้าเคารพความรู้ในตัวคน การศึกษาก็จะเปลี่ยน สังคมจะเปลี่ยน
การจัดความรู้” คือรูปธรรมของการเคารพความรู้ในตัวคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (6)

ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
IP: xxx.151.140.113
เขียนเมื่อ 
ผมได้ลองลิ้มรสชาติอาหารสมองที่เป็นออเดิฟของคุณหมอประเวศแล้วเกิดความรู้สึกว่าจะต้องหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านให้ได้ เพราะอย่างน้อยที่สุดจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ประเทืองปัญญาให้กับผมมากขึ้น และขอขอบพระคุณคุณหมอวิจารณ์ ปรมาจารย์ด้านการจัดการความรู้ของไทยที่นำสิ่งดีดีมาเผยแพร่ในงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1-2 ธ.ค.ศกนี้ ณโรงแรมมิราเคิล พร้อมทั้งขอเชิญชวนมวลมิตรสมาชิกผู้สนใจ ไปร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันครับ.
ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ก็เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายแห่งและเคยเป็นอธิการบดีที่ม.วลัยลักษณ์ด้วยน่าจะใช้การจัดการความรู้ทำให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาที่ถูกต้อง ไม่เป็นแบบหมาหางด้วนซึ่งท่านพุทธทาสพูดมานานแล้ว

ผมเป็นจนท.บริหารงานทั่วไปเคยต่อสู้กับเรื่องเหล่านี้มาอย่างเจ็บปวดและโชกโชนแล้ว กว่าจะมีวันนี้ที่ผู้บริหารอนุญาตให้ทำในสิ่งที่วรรณะจนท.ทำไม่ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
ผมเคยโมโหตอนรับงานมา  เพราะผู้บริหารบอกว่าต้องให้อาจารย์เป็นหัวหน้าโครงการ ผมบอกว่าอาจารย์.....จะรู้อะไร      เขาทาบทามผมเพราะเชื่อในความรู้ฝังลึกจากประสบการณ์ที่ผมทำมายาวนาน อาจารย์นั่นแหละต้องมาเรียนรู้จากผมคือเป็นลูกทีมผม ซึ่งความคิดอย่างนี้ทำให้การทำงานไม่สนุกนักใช่ไหมครับ

ตอนนี้ผมกำลังทำงานกับจังหวัดร่วมกับชุมชนและทำงานภายในมวล.ด้วยเพื่อทำอย่างที่อาจารย์บ่น(และกำลังทำด้วย) คือ     ทำให้การศึกษาเป็นการเรียนรู้ความจริงของชีวิต ของใครก็ของคนนั้น แต่บูรณาการให้มาเรียนรู้ด้วยกันเพื่อให้มวล.รับใช้สังคมนครศรีธรรมราช(ในเบื้องต้น) ผมเขียนลงในBlogแล้ว
เราคุยกันเรื่องการศึกษามีท่านผู้ว่า หัวหน้าส่วนราชการและน้าประยงค์ ผมคุยกับอ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ดร.อุทัย ดร.โฆษะ ดร.วันสุรีย์ ผมไปเล่าประสบการณ์ให้เครือข่ายราชภัฏฟังก็เสนอให้ราชภัฏทำเรื่องนี้ด้วยนอกจากการทำกับอปท.แล้ว คือ ทำให้การศึกษาเชื่อมโยงกับการทำงานซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมคือ เรียนรู้ความจริงและพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้น เปลี่ยนห้องเรียน 4 เหลี่ยมเป็นห้องเรียนชีวิตหรือผสมผสานกัน เมื่อวานซืน       (31ต.ค.)ผมกลับจากกรุงเทพพร้อมดร.โฆษะยังคุยกันต่อเลย อาจารย์แนะนำให้คุยกันวงเล็กๆภายในก่อน   ผมตั้งเรื่องไว้แล้ว แต่ประสบการณ์คือ ต้องมีผู้บริหารเป็นหลักในการขับเคลื่อน อาจารย์ช่วยดันเรื่องนี้ด้วยซีครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์

ดิฉันมีเพื่อนเป็นอาจารย์อยู่เกือบจะทุกมหาวิทยาลัย

เมื่อวานเรานัดพบกัน และคุยกันหลายเรื่อง

มีอยู่คนหนึ่ง เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเปิดแห่งหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุด

เขาเล่าว่า นักศึกษามาเรียนกันสายมาก อาจารย์ต้องนั่งรอ เกือบทุกครั้ง ไปดุมากผู้บริหารก็ไม่พอใจ หาว่า ไปทำให้เสียลูกค้า พวกอาจารย์ก็ปล่อยกันตามสบาย

เวลาสอบๆไม่ผ่าน60%กันมาก ประชุมกันแล้ว ผู้บริหาร ให้ยกระดับค่าของmeanขึ้นมา เพื่อความสบายใจของอาจารย์ จะได้ไม่รู้สึกผิดไปมากกว่านี้

แล้วอย่างนี้ เราจะหวังให้เด็กเรียนจบไปแล้วทำงานเป็น ได้อย่างไร ในเมื่อ จบไปก็ไม่ค่อยได้อะไรนัก มีเด็กจบได้ 20 %ค่ะ อีก 80% เรียนซ้ำ

แต่เพื่อนบอกว่า เพ็ขรในตมก็มีค่ะ แต่น้อย ไม่ใช่ไม่มีเสียเลย พอหาเจอ ก็จะดีใจกันมากค่ะ

เขียนเมื่อ 
แวะมาอ่านค่ะ
เขียนเมื่อ 
lสวัสดีคะอาจารย์  การเคารพความรู้ของคนที่อาจารย์เขียน ทำให้หนูคิดถืงครูที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ คะ ท่่ามีคุณสมบัติครบถ้วนที่ อาจารย์เขียนคะ หนูได้ความรู้จากท่านมากพร้อมทั้งเคารพในความคิดท่าน ศรัทธาท่านมากคะ
เขียนเมื่อ 

กราบขอบพระคุณสำหรับอาหารสมองดีๆค่ะ อ่านแล้วประทับใจมากมายโดยเฉพาะช่วงสรุป"เราควรจะทบทวนระบบการศึกษาของเราอย่างถึงรากถึงโคน
จุดเปลี่ยนอยู่ที่การเคารพความรู้ในตัวคน
แต่เราไม่ได้ปฏิเสธความรู้ในทางทฤษฎีหรือความรู้ในตำรา เพียงแต่ว่าเราต้องจัดความสัมพันธ์ของความรู้ในตัวคนกับความรู้ทางทฤษฎีอย่างถูกต้อง อะไรเป็นฐาน อะไรเป็นการต่อยอด อะไรเป็นส่วนตกแต่ง
ถ้าเคารพความรู้ในตัวคน การศึกษาก็จะเปลี่ยน สังคมจะเปลี่ยน"