คนตาบอดกับการฝึกใช้ไม้เท้าขาว

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เพราะมีแผน และขั้นตอนการดำเนินงานของปี 2549 อยู่แล้วในส่วนนี้คือ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการฟื้นฟูสมรรถภาพและสร้างเสริมสุขภาพคนพิการร่วมกับคนปกติ โดยการมีส่วนร่วม ตามแนวทางไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน และโครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคนพิการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” แยกตามประเภทคนพิการ

     วันนี้ผมได้รับการประสานจากนักสังคมสงเคราะห์ รพ.พัทลุง และนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง ทางโทรศัพท์ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ ในการจัดทำโครงการฝึกเดินโดยใช้ไม้เท้าขาวให้กับคนตาบอด ที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายของสมาคม

     ผมจึงได้ตกลงรับปากท่านในทันทีว่าอยากจะทำอย่างไร และจะให้สนับสนุนอะไรบ้างก็ให้ลองเล่าให้ฟัง หรือจะลองพูดคุยกับทีมงานใหม่อีกครั้งก่อนก็ได้ แบบคิดทีเดียวครอบคลุมประเด็นที่ต้องการตามความจำเป็นทั้งหมดไปเลยในโครงการเดียว ซึ่งผมก็ขอให้เพิ่มคนที่ยังไม่เป็นสมาชิกของสมาคม แต่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลของ สสจ.เข้าไปในกลุ่มเป้าหมายด้วย และน่าจะหาวิธีที่จะทำให้คนเหล่านี้ได้เข้าถึงสมาคมนี้ด้วย ท่านก็รับปากผมในส่วนนี้  และทางผมก็แจ้งให้ท่านทราบว่าหากใช้เงินกองทุนฯ ไม่ได้ในทุกกิจกรรมผมก็จะช่วยประสานไปยังแหล่งงบประมาณที่อื่น ๆ หรืออาจจะนำเรียนผู้บริหารให้ว่าพอจะมีช่องทางไหนบ้างที่พอจะช่วยเหลือกันได้อีกบ้าง ทั้งนี้เชื่อว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ร่วมรับผิดชอบคนพิการ หลาย ๆ หน่วยงาน เมื่อได้บูรณาการในการทำงานอย่างที่เคยเกิดขึ้นที่อำเภอเขาชัยสนมาแล้ว มีแต่ผลดีที่เกิดขึ้น

     ตกลงจึงกำหนดนัดหมายที่จะพูดคุยกับผม โดยผมจะไปหาเองที่ทำการของสมาคมฯ ในวันที่ 2 พ.ย. 2548 เวลา 13.30 น. ซึ่งท่านจะได้นัดแกนนำของสมาคมมาร่วมด้วย และคิดว่างานนี้เดินหน้าได้ฉลุยครับเพราะมีแผน และขั้นตอนการดำเนินงานของปี 2549 อยู่แล้วในส่วนนี้ ดังรายละเอียดที่เคยได้บันทึกไว้ที่ รายงานสรุปสถานการณ์ทางการเงินของกองทุนเพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ คือ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการฟื้นฟูสมรรถภาพและสร้างเสริมสุขภาพคนพิการร่วมกับคนปกติ โดยการมีส่วนร่วม ตามแนวทางไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน ในวงเงิน 250,000 บาท และโครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคนพิการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” แยกตามประเภทคนพิการ ในวงเงิน 146,022 บาท ครับ ทั้ง 2 แผนงานนี้ น่าจะเพียงพอที่จะสนับสนุนให้ได้นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

5901

เขียน

26 Oct 2005 @ 14:35
()

แก้ไข

19 Mar 2015 @ 08:31
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก