นวัตกรรมราชทัณฑ์ ตอน การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่

การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ หรือการเยี่ยมเพื่อการสมรส (Conjugal visit) เป็นการเยี่ยมโดยคู่สมรสของตนตามกฎหมาย หรือ บุคคลที่อาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศ หรือที่เป็นกลุ่มรักร่วมเพศ เช่น เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ทางเรือนจำของแต่ละประเทศกำหนด และ ด้านนักโทษจะต้องไม่เป็นนักโทษที่มีความผิดทางวินัย หรือนักโทษที่มีความเสี่ยงในการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ด้านผู้เข้าเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่จะต้องมีการสมรสกันก่อนที่จะถูกจำคุก ผ่านการตรวจสอบประวัติ ไม่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผ่านการตรวจค้นตัวเพื่อตรวจหาสิ่งของต้องห้าม และได้รับอนุญาตจากทางเรือนจำ โดยจะมีการกำหนดเวลาสำหรับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ ครั้งละหลายชั่วโมงหรือหลายวัน ในสถานที่ ห้องพัก หรือห้องนอนที่ทางเรือนจำกำหนด โดยทางเรือนจำอาจจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ เช่น สบู่ ถุงยางอนามัย สารหล่อลื่น ผ้าปูเตียง และ ผ้าเช็ดตัว...............................นวัตกรรมราชทัณฑ์ ตอน การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ นบ. นม.


โปรแกรมการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ หรือโปรแกรมการเยี่ยมเพื่อการสมรส (Conjugal visit) เป็นนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังที่ปัจจุบันนิยมใช้ในหลายประเทศ เช่น ในออสเตรเลีย มีการดำเนินงานในมลรัฐนิวเซาท์เวลส์และมลรัฐวิคตอเรีย ในบราซิล นักโทษมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่รวมถึงความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามและนักโทษที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ ในแคนาดา นักโทษทั้งหมด ยกเว้น ผู้ที่มีความผิดทางวินัย หรือมีความเสี่ยงที่จะใช้ความรุนแรงในครอบครัวมีสิทธิที่จะได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ ในเยอรมนี นักโทษและคู่สมรสหรือคู่ขาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ทางเรือนจำกำหนดมีสิทธิที่จะได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ ในอินเดีย ในปี 2015 ศาลรัฐปัญจาบและรัฐหรยาณาถือว่าเป็นสิทธิของนักโทษแต่งงานที่จะได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่และการผสมเทียมเพื่อมีลูกหลานเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ในอิสราเอล ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีอย่างน้อยสองปีที่แต่งงานแล้ว หรือ มีความสัมพันธ์ตามกฎหมายทั่วไปจะได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ ในเม็กซิโก นักโทษและคู่สมรสหรือคู่ขาและนักโทษเกย์มีสิทธิ ที่จะได้รับการเยี่ยม เพื่อใช้ชีวิตคู่ ในรัสเซีย ผลจากการปฏิรูปเรือนจำในปี 2001 ให้สิทธินักโทษได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง ในซาอุดิอารเบีย ตามกฎหมายอิสลามนักโทษได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง ในสเปน นักโทษได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ ประมาณเดือนละ 1 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง ในห้องหรือสถานที่ ที่ทางเรือนจำจัดให้จะมีห้องน้ำ ถุงยางอนามัย และผ้าขนหนู ที่สะอาด ใน UK นักโทษในอังกฤษ เวลส์ สก็อต และ เรือนจำทางตอนเหนือของไอร์แลนด์ได้รับสิทธิการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ ใน USA นักโทษมลรัฐต่างๆจะได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่หรือไม่ขึ้นอยู่กับกฎหมายมลรัฐโดยเฉพาะ เช่น กรมราชทัณฑ์มลรัฐมิสซิสซิปปี้ วอชิงตัน แคลิฟอร์เนีย นิวยอร์ก และ คอนเนตทิคัต นักโทษมีสิทธิได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ ในไทย นักโทษที่มีความประพฤติดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ทางกรมราชทัณฑ์กำหนดจะได้รับสิทธิในการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ในสถานที่ บ้านพัก หรือห้องที่ทางเรือนจำจัดให้มีห้องน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่ทางเรือนจำอาจจัดให้ เช่น สบู่ ถุงยางอนามัย ผ้าปูเตียง หมอน และผ้าเช็ดตัวบริการ เป็นต้น


ห้องเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี


แนวทางการดำเนินงาน

การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ หรือการเยี่ยมเพื่อการสมรส (Conjugal visit) ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://en.wikipedia.org/wiki/Conjugal_visit พบว่า เป็นการเยี่ยมโดยคู่สมรสของตนตามกฎหมาย หรือ บุคคลที่อาจมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางเพศ หรือที่เป็นกลุ่มรักร่วมเพศ เช่น เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ทางเรือนจำของ แต่ละประเทศกำหนด และ ด้านนักโทษจะต้องไม่เป็นนักโทษที่มีความผิดทางวินัย หรือนักโทษที่มีความเสี่ยงในการใช้ความรุนแรง ในครอบครัว ด้านผู้เข้าเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่จะต้องมีการสมรสกันก่อนที่จะถูกจำคุก ผ่านการตรวจสอบประวัติ ไม่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผ่านการตรวจค้นตัวเพื่อตรวจหาสิ่งของต้องห้าม และได้รับอนุญาตจากทางเรือนจำ โดยจะมีการกำหนดเวลาสำหรับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ ครั้งละหลายชั่วโมงหรือหลายวัน ในสถานที่ ห้องพัก หรือห้องนอนที่ทางเรือนจำกำหนด โดยทางเรือนจำ อาจจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ เช่น สบู่ ถุงยางอนามัย สารหล่อลื่น ผ้าปูเตียง และ ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น


แนวคิด

  1. แนวคิดในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างนักโทษและครอบครัว (สามีและภริยา)
  2. แนวคิดในการเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตในสังคมภายหลังพ้นโทษ
  3. แนวคิดด้านแรงจูงใจที่จะกระตุ้นให้นักโทษปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของเรือนจำเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดใด ๆ ซึ่งอาจทำให้ถูกตัดสิทธิในการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ และ
  4. แนวคิดในการลดการกระทำความผิดซ้ำ เป็นต้น

โดยสรุป

การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ หรือการเยี่ยมเพื่อการสมรส (Conjugal visit) ในออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา เยอรมนี อินเดีย อิสราเอล เม็กซิโก รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย สเปน UK และ USA และไทย มีลักษณะการดำเนินงานที่มีทั้งลักษณะเหมือนและลักษณะต่างกัน ในประเด็นที่สำคัญบางประการ เช่น จุดเหมือนด้านแนวคิด เรือนจำประเทศต่างๆ ดำเนินงานภายใต้แนวคิดที่เหมือนกัน คือ แนวคิดในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างนักโทษและครอบครัว (สามีและภริยา) แนวคิดในการเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต ในสังคมภายหลังพ้นโทษ แนวคิดด้านแรงจูงใจที่จะกระตุ้นให้นักโทษปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆของเรือนจำเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดใดๆ ซึ่งอาจตัดสิทธิในการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ และแนวคิดในการลดการกระทำความผิดซ้ำ จุดต่างด้านผู้เยี่ยม แบ่งเป็น เฉพาะผู้เยี่ยมที่เป็นเพศเดียวกัน ผู้เยี่ยมที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ ผู้เยี่ยมที่เป็นคู่สมรส และผู้เยี่ยมที่เป็นคู่ขา เป็นต้น............................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะกรรมการเรือนจำ (Board of Prison)ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ที่นำความรู้มาแบ่งปัน

ขอบคุณมากครับอาจารย์อร

เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้เยอะมากครับ อยากรู้ว่า ประเทศไทยเรามีระบบแบบใดครับ

ขอบคุณมากครับคุณหมอ (ทิมดาบ) ปัจจุบันประเทศไทยเราใช้ระบบการเยี่ยมเพื่อการสมรส (Conjugal visit) ซึ่งมีเงื่อนคล้ายคลึงกับของต่างประเทศ ต่างกันกันที่เงื่อนไขบางประการ เช่น ของไทยห้ามมึบุตรในระหว่างต้องโทษ ส่วนของอินเดียมีบุตรระหว่างต้องโทษได้ และเยี่ยมได้เฉพาะคู่สมรสไม่รวมถึงคู่ขาเหมือนของเยอรมณีหรือไม่รวมถึงกลุ่มรักร่วมเพศเหมือนของออสเตรเลีย ....ครับผม