นวัตกรรมราชทัณฑ์ ตอน การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่


การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ หรือการเยี่ยมเพื่อการสมรส (Conjugal visit) เป็นการเยี่ยมโดยคู่สมรสของตนตามกฎหมาย หรือ บุคคลที่อาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศ หรือที่เป็นกลุ่มรักร่วมเพศ เช่น เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ทางเรือนจำของแต่ละประเทศกำหนด และ ด้านนักโทษจะต้องไม่เป็นนักโทษที่มีความผิดทางวินัย หรือนักโทษที่มีความเสี่ยงในการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ด้านผู้เข้าเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่จะต้องมีการสมรสกันก่อนที่จะถูกจำคุก ผ่านการตรวจสอบประวัติ ไม่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผ่านการตรวจค้นตัวเพื่อตรวจหาสิ่งของต้องห้าม และได้รับอนุญาตจากทางเรือนจำ โดยจะมีการกำหนดเวลาสำหรับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ ครั้งละหลายชั่วโมงหรือหลายวัน ในสถานที่ ห้องพัก หรือห้องนอนที่ทางเรือนจำกำหนด โดยทางเรือนจำอาจจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ เช่น สบู่ ถุงยางอนามัย สารหล่อลื่น ผ้าปูเตียง และ ผ้าเช็ดตัว...............................นวัตกรรมราชทัณฑ์ ตอน การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ นบ. นม.


โปรแกรมการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ หรือโปรแกรมการเยี่ยมเพื่อการสมรส (Conjugal visit) เป็นนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังที่ปัจจุบันนิยมใช้ในหลายประเทศ เช่น ในออสเตรเลีย มีการดำเนินงานในมลรัฐนิวเซาท์เวลส์และมลรัฐวิคตอเรีย ในบราซิล นักโทษมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่รวมถึงความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามและนักโทษที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ ในแคนาดา นักโทษทั้งหมด ยกเว้น ผู้ที่มีความผิดทางวินัย หรือมีความเสี่ยงที่จะใช้ความรุนแรงในครอบครัวมีสิทธิที่จะได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ ในเยอรมนี นักโทษและคู่สมรสหรือคู่ขาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ทางเรือนจำกำหนดมีสิทธิที่จะได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ ในอินเดีย ในปี 2015 ศาลรัฐปัญจาบและรัฐหรยาณาถือว่าเป็นสิทธิของนักโทษแต่งงานที่จะได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่และการผสมเทียมเพื่อมีลูกหลานเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ในอิสราเอล ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีอย่างน้อยสองปีที่แต่งงานแล้ว หรือ มีความสัมพันธ์ตามกฎหมายทั่วไปจะได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ ในเม็กซิโก นักโทษและคู่สมรสหรือคู่ขาและนักโทษเกย์มีสิทธิ ที่จะได้รับการเยี่ยม เพื่อใช้ชีวิตคู่ ในรัสเซีย ผลจากการปฏิรูปเรือนจำในปี 2001 ให้สิทธินักโทษได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง ในซาอุดิอารเบีย ตามกฎหมายอิสลามนักโทษได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง ในสเปน นักโทษได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ ประมาณเดือนละ 1 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง ในห้องหรือสถานที่ ที่ทางเรือนจำจัดให้จะมีห้องน้ำ ถุงยางอนามัย และผ้าขนหนู ที่สะอาด ใน UK นักโทษในอังกฤษ เวลส์ สก็อต และ เรือนจำทางตอนเหนือของไอร์แลนด์ได้รับสิทธิการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ ใน USA นักโทษมลรัฐต่างๆจะได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่หรือไม่ขึ้นอยู่กับกฎหมายมลรัฐโดยเฉพาะ เช่น กรมราชทัณฑ์มลรัฐมิสซิสซิปปี้ วอชิงตัน แคลิฟอร์เนีย นิวยอร์ก และ คอนเนตทิคัต นักโทษมีสิทธิได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ ในไทย นักโทษที่มีความประพฤติดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ทางกรมราชทัณฑ์กำหนดจะได้รับสิทธิในการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ในสถานที่ บ้านพัก หรือห้องที่ทางเรือนจำจัดให้มีห้องน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่ทางเรือนจำอาจจัดให้ เช่น สบู่ ถุงยางอนามัย ผ้าปูเตียง หมอน และผ้าเช็ดตัวบริการ เป็นต้นห้องเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี


แนวทางการดำเนินงาน

การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ หรือการเยี่ยมเพื่อการสมรส (Conjugal visit) ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://en.wikipedia.org/wiki/Conjugal_visit พบว่า เป็นการเยี่ยมโดยคู่สมรสของตนตามกฎหมาย หรือ บุคคลที่อาจมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางเพศ หรือที่เป็นกลุ่มรักร่วมเพศ เช่น เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ทางเรือนจำของ แต่ละประเทศกำหนด และ ด้านนักโทษจะต้องไม่เป็นนักโทษที่มีความผิดทางวินัย หรือนักโทษที่มีความเสี่ยงในการใช้ความรุนแรง ในครอบครัว ด้านผู้เข้าเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่จะต้องมีการสมรสกันก่อนที่จะถูกจำคุก ผ่านการตรวจสอบประวัติ ไม่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผ่านการตรวจค้นตัวเพื่อตรวจหาสิ่งของต้องห้าม และได้รับอนุญาตจากทางเรือนจำ โดยจะมีการกำหนดเวลาสำหรับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ ครั้งละหลายชั่วโมงหรือหลายวัน ในสถานที่ ห้องพัก หรือห้องนอนที่ทางเรือนจำกำหนด โดยทางเรือนจำ อาจจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ เช่น สบู่ ถุงยางอนามัย สารหล่อลื่น ผ้าปูเตียง และ ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น


แนวคิด

  1. แนวคิดในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างนักโทษและครอบครัว (สามีและภริยา)
  2. แนวคิดในการเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตในสังคมภายหลังพ้นโทษ
  3. แนวคิดด้านแรงจูงใจที่จะกระตุ้นให้นักโทษปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของเรือนจำเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดใด ๆ ซึ่งอาจทำให้ถูกตัดสิทธิในการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ และ
  4. แนวคิดในการลดการกระทำความผิดซ้ำ เป็นต้น

โดยสรุป

การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ หรือการเยี่ยมเพื่อการสมรส (Conjugal visit) ในออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา เยอรมนี อินเดีย อิสราเอล เม็กซิโก รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย สเปน UK และ USA และไทย มีลักษณะการดำเนินงานที่มีทั้งลักษณะเหมือนและลักษณะต่างกัน ในประเด็นที่สำคัญบางประการ เช่น จุดเหมือนด้านแนวคิด เรือนจำประเทศต่างๆ ดำเนินงานภายใต้แนวคิดที่เหมือนกัน คือ แนวคิดในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างนักโทษและครอบครัว (สามีและภริยา) แนวคิดในการเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต ในสังคมภายหลังพ้นโทษ แนวคิดด้านแรงจูงใจที่จะกระตุ้นให้นักโทษปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆของเรือนจำเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดใดๆ ซึ่งอาจตัดสิทธิในการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ และแนวคิดในการลดการกระทำความผิดซ้ำ จุดต่างด้านผู้เยี่ยม แบ่งเป็น เฉพาะผู้เยี่ยมที่เป็นเพศเดียวกัน ผู้เยี่ยมที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ ผู้เยี่ยมที่เป็นคู่สมรส และผู้เยี่ยมที่เป็นคู่ขา เป็นต้น............................

คำสำคัญ (Tags): #การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่#การเยี่ยมเพื่อการสมรส (Conjugal visit)#กรมราชทัณฑ์ออสเตรเลีย#เรือนจำออสเตรเลีย#กรมราชทัณฑ์บราซิล#เรือนจำบราซิล#เรือนจำแคนาดา#กรมราชทัณฑ์แคนาดา#เรือนจำเยอรมนี#กรมราชทัณฑ์เยอรมนี#เรือนจำอินเดีย#กรมราชทัณฑ์อินเดีย#เรือนจำอิสราเอล#กรมราชทัณฑ์อิสราเอล#เรือนจำเม็กซิโก#กรมราชทัณฑ์เม็กซิโก#เรือนจำรัสเซีย#กรมราชทัณฑ์รัสเซีย#เรือนจำซาอุดิอารเบีย#กรมราชทัณฑ์ซาอุดิอารเบีย#เรือนจำสเปน#กรมราชทัณฑ์สเปน#เรือนจำสหราชอาณาจักร#กรมราชทัณฑ์สหรํฐอเมริกา#กรมราชทัณฑ์ไทย#เรือนจำไทย#ห้องเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง#แนวคิดในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างนักโทษและครอบครัว (สามีและภริยา)#แนวคิดในการเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตในสังคมภายหลังพ้นโทษ#แนวคิดด้านแรงจูงใจที่จะกระตุ้นให้นักโทษปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของเรือนจำเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดใด ๆ ซึ่งอาจทำให้ถูกตัดสิทธิในการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่#แนวคิดในการลดการกระทำความผิดซ้ำ#การเยี่ยมโดยคู่สมรส
หมายเลขบันทึก: 590153เขียนเมื่อ 12 พฤษภาคม 2015 15:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2015 03:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (4)

ขอบคุณค่ะ ที่นำความรู้มาแบ่งปัน

ได้ความรู้เยอะมากครับ อยากรู้ว่า ประเทศไทยเรามีระบบแบบใดครับ

ขอบคุณมากครับคุณหมอ (ทิมดาบ) ปัจจุบันประเทศไทยเราใช้ระบบการเยี่ยมเพื่อการสมรส (Conjugal visit) ซึ่งมีเงื่อนคล้ายคลึงกับของต่างประเทศ ต่างกันกันที่เงื่อนไขบางประการ เช่น ของไทยห้ามมึบุตรในระหว่างต้องโทษ ส่วนของอินเดียมีบุตรระหว่างต้องโทษได้ และเยี่ยมได้เฉพาะคู่สมรสไม่รวมถึงคู่ขาเหมือนของเยอรมณีหรือไม่รวมถึงกลุ่มรักร่วมเพศเหมือนของออสเตรเลีย ....ครับผม

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี