สมัครเข้าอบรม EdPEx


http://www.edpex.org/2015/05/incubation-project_11...

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ตาม ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาให้มีการดำเนินการ ที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ และได้จัดทำแผนการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ การดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx (iCAD - Action Plan Model) เพื่อวางแผนการดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ด้วยเกณฑ์ EdPEx ในระยะ 5 ปีข้างหน้าต่อไป โดยได้จัดการประชุม "แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา (Introduction for EdPEx)" เพื่อชี้แจงและรับฟังข้อเสนอแนะต่อแผนการดำเนินการดังกล่าวร่วมกับสถาบัน อุดมศึกษา ในวันวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นั้น

ใน การนี้ สกอ. จึงได้เริ่มดำเนินการตามแผนการดำเนินงานในด้านส่งเสริม: สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยได้เตรียมดำเนินการ "โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (incubation project)" ซึ่ง จะสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็น เลิศ ได้รับการตรวจเยี่ยม (Validation) และให้คำแนะนำโดยที่ปรึกษา (Mentor) ได้รับความรู้เพื่อเลือกใช้เครื่องมือ (Tools) ในการพัฒนาคุณภาพ ให้ข้อมูลป้อนกลับและติดตามความก้าวหน้า เพื่อเป็นแนวทางที่ดีและตัวอย่างของสถาบันที่มีการพัฒนาคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx อย่างเป็นรูปธรรม และรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับระหว่างการดำเนินโครงการต่อไป

โดยขอให้หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะฯ ดำเนินการดังนี้
1. จัดทำหนังสือนำส่ง ใบสมัคร และโครงสร้างทีมงาน EdPEx ภายในหน่วยงาน
2. จัดส่งเอกสารข้อ 1 พร้อมแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมชี้แจงให้สกอ. ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 2558
3. เข้าร่วมการประชุมชี้แจง "โครงการบ่มเพาะฯ" ในวันที่ 15 มิ.ย. 2558 เวลา 13.30 น. ที่สกอ.
4. ผู้บริหารหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก (คณบดี,รองคณบดี/ อธิการบดี/รองอธิการบดี) จะต้องเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
ในวันที่ 10 ก.ค. 2558หมายเลขบันทึก: 590124เขียนเมื่อ 12 พฤษภาคม 2015 09:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤษภาคม 2015 09:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี