รูปแบบทับซ่อนของชนชั้น

ชนชั้นที่ทับซ่อนอยู่ในสถาบันต่างๆของสังคม

ชนชั้นทับซ่อนหมายถึงชนชั้นที่ซ่อนอยู่ในสถาบันต่างๆ องค์การและองค์กรต่างๆ กลุ่มสังคมต่างๆ และชมชนหรือหมู่บ้านเป็นต้น ที่สำคัญจากชนชั้นที่ทับซ่อนแอบแฝงอยู่นั้นเป็นต้นเหตุของปัญหาการขัดแย้งใน สังคมขึ้นอย่างหลึ่กเลี้ยงไม่ได้ ปกติสังคมทั่วๆไปก็มีชนชั้นอยู่แล้ว แต่ที่น่าสังเกตคำว่าทับซ่อนคือ

ชนชั้นที่ไม่ค่อยมีปัญหานักสักเท่าไรคือชนชั้นที่ทับซ่อนอยู่ตามวัฒนธรรม ประเพณี และชนชั้นที่ทับซ่อนอยู่ในระบบราชการเพราะสังคมเขารู้ เข้าใจและมีกฎเกณฑ์รองรับ เช่นชนชั้นตามวัฒนธรรม ประเพณีก็ถือกันว่าระหว่างสุภาพชนผู้ใหญ่กับผู้น้อยหรือครูบาอาจารย์และลูกศิษลูกหาเขาเข้าใจซึ่้งกันอยู่แล้วจึงไม่ค่อยมีปัญหาสังคมสักเท่าไร และตามระบบราชการก็เช่นกัน

ชนชั้นที่น่ากลัวที่สุดคือชนชั้นที่ฝังตัวและทับซ่อนอยู่ตามสถาบันต่างๆในนอกระบบที่รอวันที่จะระเบิดออกมา


(จะต่อที่หลัง)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมวิทยาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

การเมืองใช่เรื่องร้าย (โคลงดั้นตรีพิธพรรณ)


....การเมืองใช่เรื่องร้าย.......เลวทราม

แท้เรื่องทุกผู้นาม................เกี่ยวข้อง

ควรชนทั่วเขตคาม..............เข้าส่วน...สร้างเฮย

จัดประโยชน์ต้องให้.............เที่ยงธรรม


....การเมืองควรแท้ท่าน........สละตน

วีรกรรมซื่อตรง.....................รับใช้

ไป่ผยองต่อผองชน..............ทุกเหล่า

รัฐบุคคลไซร้ต้อง................สง่างาม