เกษียณวาร ผู้สานฝัน กันยายน 2557ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เกษียณแล้วนะครับ

คาดว่าจะมีเวลามากกว่าเดิมนะครับ