JJ15V5_2 ชีวิต และ คุณภาพ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชีวิต และ คุณภาพ

อาทิตย์ อัศดง ตกลงที่ฟากฟ้า

การสร้าง ความตระหนัก ให้กับ คณาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร ของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๒๓ ชีวิต นำทีมโดย รศ.กัลณกา สาธิตธาดา สหาย JJ ศิษย์เก่า วิดยา ๑๓

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เป็นการ เรียนรู้ เพื่อพัฒนา ระดับ รากหญ้า เพราะ อาจารย์ประจำหลักสูตร จะต้องมีคุณภาพ และ มาตรฐาน เพื่อดำเนินการ สร้างสานให้ ลูกศิษย์ ได้เรียนรู้ พัฒนาวิชาชีพ ออกไปรับใช้สังคม และ สร้างชีวิต ตนเอง ตามวิถีที่ได้เรียนรู้

ทำงานไป ชิมของที่ชอบ ที่ชอบ "กล้วยแขก ไร้มัน จากแม่จัน"

ช่วงเย็น ย่ำค่ำ

ออกไปทาน เกาเหลาราดหน้า แถวร้านดั้งเดิม อนุสาวรีย์ พ่อขุนเม็งราย ก่อนไปกระจายรายได้ ด้วยการดับความร้อน ที่ร้าน "บัวลอย มือถือ ป้าอ้วน ถนน คนเดิน ในเมือง"

คุณภาพชีวิต มีมิตร สหาย ที่รู้ใจ อะไร อะไร ก็พัฒนา

JJ15 Give and Grow

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (5)

ไปไกลถึงเชียงราย อย่าลืมกินขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะ

อร่อยๆๆ ชอบค่ะ ทานเผื่อด้วยนะคะ

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์ก่อนครับอาจารย์หมอ JJ

ยังอยู่ชุมพรเลยครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน พี่แก้ว ไปใน ที่ชอบ ที่ชอบ ครับ

เขียนเมื่อ 

ท่าน กามนิต ไปไกล นิ

เขียนเมื่อ 

มีท่านอาจารย์ดีดี หลักสูตรดี ... การแระเมินผลที่ดี..... นักศึกษา น่าจะดี นะคะ ....