ประกาศรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง

Knowledge for Deep South
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ด้วยมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการคัดเลือก
ตั้งแต่วันนี้ - 22 พฤษภาคม 2558 รับสมัคร
23 พฤษภาคม 2558 10.00 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
25 พฤษภาคม 2558 09.00 - 12.00 น. สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ
25 พฤษภาคม 2558 13.00 - 16.00 น. สอบสัมภาษณ์
26 พฤษภาคม 2558 10.00 น. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน
2 มิถุนายน 2558 08.30 น. รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน

Download รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://k4ds.psu.ac.th/files/SHF_Programmer1505Final.pdf
Download ใบสมัคร ได้ที่ http://k4ds.psu.ac.th/files/SHF_Application_Form.pdf

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมลได้ที่
คุณเมษยา มะประสิทธิ์
มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7445 1168
Email: [email protected] Website: www.SHFthailand.org

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ จังหวัดชายแดนใต้ความเห็น (0)