การเรียนเรื่อง Mind Map เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำMind Map ซึ่งมีลูกเล่นมากมาย ทั้งน่าสนใจและสามารถนำมาใช้ในการเรียนในวิชาอื่นๆได้ ซึ่งอาจารย์ให้ทำ Mind Map เกี่ยวกับการจัดงานวันเกิด