การทำบุญด้วยการทำงาน ทำได้ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา

  • ช่วยเหลือกันและกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆ
  • ลดความยึดติด ของฉันของเธอ งานฉันงานเธอ
  • เพิ่มการทำงานของเรา(เล็กน้อย) ลดปัญหาของคนอื่นได้(มาก)
  • มองในภาพรวม "ทำเพื่อองค์กร"
  • ปัญหาทุกปัญหาในองค์กร คือของทุกคน
  • ให้คิดว่าเป็นการ"ทำบุญ"