อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม จ.ราชบุรี

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามนี้อยู่ใน จังหวัด ราชบุรี ภาษาอังกฤษเรียก Siam Cultural Park

เป็นอุทยานที่ปั้นเป็นรูปต่าง ๆ ได้เสมือนจริง เป็นความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่ง

โดยปั้นเป็นบุคคลสำคัญ ที่ได้รับการยกย่องในด้านต่าง ๆ รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่คนไทย

ศิลปะ วัฒนธรรมไทย นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

นับเป็นความคิดสร้างสรรค์อย่างมีประโยชน์ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ได้อย่างดี


ภายในอาคารเชิดชูพระเกียรติคุณสืบ นาคะเสถียร

ท่านเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติ ท่านเป็นผู้ปกป้องผืนป่าและชีวิตสัตว์ ซึ่งเดิมพันด้วยชีวิต ท่านเป็นผู้ผลักดันให้ผืนป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นมรดกโลก จนทำให้ท่านได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก (http://www.scppark.com)


ประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ชื่อเดิม เหงียน ทัด ทันห์)

ท่านเป็นรัฐบุรุษซึ่งต่อสู้ จนสามารถเรียกร้องเอกราชและเสรีภาพให้กับประชาชนชาวเวียดนามได้เป็นผลสำเร็จ(http://www.scppark.com)


ถ้ำชาดก
บ้านไทย 4 ภาค


เกวียนสมัยก่อน


บรรยากาศร่มรื่น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดสาธารณะความเห็น (0)