๑๒๖. การวัดและประเมินผล ๑๒ : การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Journals)


การเขียนสะท้อนการเรียนรู้นี้ นอกจากทำให้ผู้สอนทราบความก้าวหน้าในผลการเรียนรู้แล้ว ยังใช้เป็นเครื่องมือประเมินพัฒนาการด้านทักษะการเขียนได้อีกด้วย

บันทึกที่ ๑๒๖ การวัดและประเมินผล ๑๒ : การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Journals)


การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Journals)

.........การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Journals) เป็นรูปแบบการบันทึกการเขียนอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้ผู้เรียนเขียนตอบกระทู้ หรือคำถามของครู ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับความรู้ ทักษะที่กำหนดในตัวชี้วัด การเขียนสะท้อนการเรียนรู้นี้ นอกจากทำให้ผู้สอนทราบความก้าวหน้าในผลการเรียนรู้แล้ว ยังใช้เป็นเครื่องมือประเมินพัฒนาการด้านทักษะการเขียนได้อีกด้วย

........การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ อาจให้ผู้เรียนเขียนบรรยายความรู้สึก ความคิดเห็นหรือประสบการณ์ส่วนบุคคลเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ใหม่ที่ได้รับ ช่วยให้เกิดการคิดสะท้อนสิ่งที่เรียนรู้


ตัวอย่างแบบบันทึกการเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Journals)

สาระวิชา..........................................................................ชั้น ...........................................

เรื่อง..................................................................................................................................

คำชี้แจง ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกสะท้อนการเรียนรู้ในหัวข้อต่อไปนี้

- สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ในวันนี้

- เนื่้อหามีความสำคัญอย่างไร

- สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

- ให้ผู้เรียนเขียนตอบในเชิงการคิดวิเคราะห์

ครูอธิบาย/แนะนำเพิ่มเติม

.....................................................................................................................................................................


........ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า ขณะที่ครูตรวจผลงานของผู้เรียนเสร็จ ควรให้คำแนะนำเพิ่มเติม ชี้แนะข้อบกพร่อง สะท้อนข้อมูลย้อนกลับให้ผู้เรียนได้นำไปปรับปรุงพัฒนาข้อบกพร่องของตนเอง คำถามที่ถามนักเรียนควรเน้นให้เกิดทักษะการคิดในด้านต่างๆด้วย การประเมินผลควรใช้เกณฑ์ให้คะแนนแบบรูบิค หรือการประเมินตามสภาพจริง
.........ผู้เขียนมีความเห็นเพิ่ม การประเมินวิธีนี้เหมาะสำหรับเด็กโตหรือเด็กที่อ่านออกเขียนได้แล้ว ในกรณีเป็นเด็กเล็กช่วงแรกอาจให้เขียนเป็นกลุ่ม เป็นคู่ ก่อนแล้วค่อยเขียนเป็นรายบุคคล


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศึกราช ๒๕๕๑.กรุงเทพฯ : สพฐ.

หมายเลขบันทึก: 589653เขียนเมื่อ 2 พฤษภาคม 2015 08:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 พฤษภาคม 2015 20:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

กำลังให้ความสนใจด้านนี้พอดีครับ ;)...

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ Wasawat Deemarn

สนใจเรื่องนี่เหมือนกันค่ะ ข้อมูลมีไม่ค่อยมากค่ะ

ขอบคุณค่ะ คุณวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

ที่มอบดอกไม้ให้กำลังใจค่ะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี