ขับเคลื่อน R2R_ 2558

R2R

กลุ่มวิจัยพัฒนางานประจำให้เป็นวิจัยร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ

จัดอบรมโครงการ "การขับเคลื่อนการพัฒนางานประจำสู่วิจัย Routine to research (R2R)"

phase 1 วันที่ 23 เมษายน 2558

มีผู้สนใจส่ง concept paper มา 19 เรื่อง

phase 2 วันที่ 30 เมษายน 2558

หลังจากฟังเรื่องประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเลือกใช้เครื่องมือวิจัย จะมีการนำเสนอโครงร่างวิจัย

Phase 3 ในวันที่ 11- 12พฤษภาคม 2558 ที่ห้องประชุม 89 พรรษา สมเด็จย่า เวลา 13.00-16.15 น.

ตามกำหนดการนี้นะคะ

กำหนดการ การขับเคลื่อนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 2558 ล่าสุด280458.pdf

อุบล จ๋วงพานิช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยทางการพยาบาลความเห็น (0)