ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนกองทุน ชมรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชน

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 58 คณะกรรมการ และที่ปรึกษาองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม ได้เดินทางไปร่วมงานขององค์กรเครือข่ายองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม เป็นงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนกองทุน ชมรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชน และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ณ ชุมชนเจ็ดเก้าแสน เขตคันนายาว

สำหรับชมรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชน เป็นชมรมที่ นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ประธาน องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม ได้ตั้งชื่อให้เอง เพราะอยากให้ ชุมชนเข้มแข็ง และมีศักยภาพในตัวของชมรมเองที่จะดูแลสมาชิกของชมรม งานนี้ขอชื่นชม คุณสุภาพ และคุณนุ้ย ผุ้นำชุมชนที่มีความตั้งใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมความเห็น (0)