ความรู้เพื่อชีวิต คืออะไร??????

ชีวิต......มิใช่เรื่อง "ล้อเล่น" หรือ ทำเล่นๆ

-----------------------------------------
การกระทำ หรือ ตัดสินใจ ทำอะไร หรือ ไม่ทำอะไร คือ การเปลี่ยนเส้นทางเดินของชีวิต "ทั้งชีวิต" แบบไม่สามารถ "ย้อนกลับคืน" ได้อีกเลย

ชีวิตจะเดินทางไปตามครรลองนั้นๆ ไปตามลำดับของการกระทำของเรา

--------------------------------------------------------------------
ดังนั้น จึงควรกระทำทุกอย่าง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง อย่างมีสติอยู่กับ "ความจริง" ขั้นสูงสุด เท่าที่จะนึกออก คิดได้ทัน และทำได้จริงๆ

จึง......จำเป็นต้องหมั่น "เจริญสติ" ไว้ตลอดเวลา
ทั้งปรัชญา เป้าหมาย เส้นทาง และการปรับตัวตามสถานการณ์รอบตัวที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา

-----------------------------------------------------------
นี่คือ บทสรุป ของบทเรียนในชีวิตจริงในชีวิตของผม ที่ผมตั้งใจทบทวนสรุปบทเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ อยู่บ้านนอก โตมาแบบอาศัยวัด จนมาถึงปัจจุบัน โดยใช้เวลาทบทวน ตรวจสอบ ยาวนานพอสมควร

ที่หวังว่าข้อสรุปในชีวิตผม อาจจะเป็นประโยชน์กับสาธุชนท่านอื่นๆ ที่อาจจะกำลังดำเนินชีวิต "อย่างไม่รอบคอบ" ไม่ใช้ความรู้ตามความเป็นจริงนำทางในระบบความคิด

แต่อาจเพียงใช้ความคิดแบบหลงทาง ความเชื่อ หรือข้อมูลผิดๆ ข้อมูลโกหกหลอกหลวง ของผู้ไม่เข้าใจโลก ไม่เข้าใจธรรม นำทาง นำความคิด นำทางชีวิต และการตัดสินใจในชีวิต

ที่น่าจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจ ในการดำเนินชีวิตได้โดยง่าย
--------------------------------------------
หลักสำคัญ 3 ข้อ ที่ผมสรุปออกมาได้ว่า... ควรใช้ในการดำเนินชีวิต ที่ดี มีคุณค่า คือ
1. ใช้ความรู้ ที่เป็นจริงตามหลัก "ธรรม" นำทาง อย่าใช้ความคิด ความรู้สึก และความเชื่อใดๆ ฆรือ "กิเลส" ที่ไม่เป็นความจริง
2. ใช้ชีวิต และอยู่อย่างมี "สติ" อยู่กับความจริง ของ "ธรรม-ชาติ"
3. หมั่นตรวจสอบ ปรัชญาการดำรงและใช้ชีวิต ความคิด เส้นทาง ผลลัพธ์ และเป้าหมายของชีวิต อยู่เนืองๆ และทุกครั้งที่มีโอกาส และพยายามหาโอกาสในการทำเช่นนั้น ตลอดเวลา

-------------------------------
ขอให้ทุกท่าน จงมีความสุข ความเจริญในชีวิตที่ดี อยู่กับ ธรรม-ชาติ อย่างเป็น "ธรรมชาติ" ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เพื่อชีวิตความเห็น (1)

ขอความรู้ แง่คิด มุมมองต่างๆของอาจารย์ที่ตกผลึกแล้ว มาเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาตนยิ่งๆขึ้นไปครับ ผมเคยโดนสะกิดใจจากคำ "ความรู้ที่เป็นพิษ"ในบันทึกหนึ่งของอาจารย์เมื่อหลายปีก่อน...ขอบพระคุณอีกครั้งครับ