​เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน

เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน

ศ. นพ. ประเวศ วะสี ฝันให้ผู้มาร่วมประชุมกลุ่มสามพราน ตาม บันทึกนี้ บัดนี้ ท่านเขียนเรื่อง เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน อ่านได้ที่ Prawase_เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน.pdf

จะเห็นว่า ในสังคมของเรา (และทุกสังคม) มี "สินทรัพย์" (assets) สำหรับนำมาต่อยอด สร้างคุณค่า/คุณประโยชน์ ให้แก่สังคมได้เสมอ อยู่ที่เรามองเห็นหรือไม่

ทั้งหมดนั้น เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง ไม่ใช่ประโยชน์ของคนที่คิดเป็นฝักฝ่าย

วิจารณ์ พานิช

๒๖ เม.ย. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)