ปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภาวะผู้นำ ของ ศ. ระพี สาคริก (14)

จากบทความเรื่อง "อะไรคือวิชาการ" ศ ระพี สาคริก 24 พค 45

นัยอยู่ที่การทับถม และดูถูก ดูแคลน คนระดับล่าง โดยใช้สิ่งที่เรียกว่า "วิชาการ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (0)