ระบบปฏิรูปการเรียนรู้

ระบบปฏิรูปการเรียนรู้

ศ. นพ. ประเวศ วะสี เขียนหนังสือเล่มเล็ก เสนอแนวทางจัดระบบปฏิรูปการเรียนรู้ ย้ำว่า เป็นการเสนอให้ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ อ่านได้ที่ ระบบปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้ที่ดีของคนทั้งมวล.pdf

วิจารณ์ พานิช

๒๖ เม.ย.๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)