นวัตกรรมราชทัณฑ์ ตอน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำภายใต้การสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติ

แนวคิดความในการสร้างความร่วมมือการดำเนินงานเรือนจำระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคภายใต้การสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติด้านยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) ของกรมราชทัณฑ์หรือเรือนจำในสหภาพยุโรป เบลเยี่ยม เยอรมัน อิตาลี โรมาเนีย บัลแกเรีย ปานามา กัวเตมาลา เอลซัลวาดอร์ เรือนจำอเมริกากลางและสาธารณรัฐโดมิกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ปฏิรูปการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดและอาชญากรรม และ การปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างเรือนจำของประเทศที่เข้าร่วมในสภากรรมการบริหารเรือนจำ นับเป็นนวัตกรรมราชทัณฑ์ใหม่ล่าสุด ในปี 2014 ...................................


ความเห็น (1)

ขอบคุณครับท่านอาจารย์อร วรรรดา