สอนงานกันที่ กศน.อำเภอเสนา

เรียนรู้...ส่งเสริม...กระตุ้น...ผลักดัน

16-17 เมษายน 2558 กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอเสนา (Coaching) ที่ห้องประชุม กศน.อำเภอเสนา โดยให้หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง หัวหน้างานการเงิน และหัวหน้างานการศึกษาตามอัธยาศัย สอนงานให้กับครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ตำบล และครู ศรช. เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน ทันระยะเวลาที่กำหนด และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เก็บภาพมาฝากค่ะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (2)

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุนปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

ขอบคุณค่ะ Dr. Ple ผู้ให้ที่น่ารักเสมอ