ปัญญาญาณ VS ปัญญา (เฉโก)

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ถ้าเราเห็นความแตกต่างของ 2 คำนี้ได้จริง
ผมมั่นใจว่า การศึกษา ชีวิต สังคม และประเทศชาติของเรา
จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน หนอ
ทำไมการศึกษาไทยจึงล้มเหลว (โดยไม่รู้ตัว)


ผมจำไม่ได้ว่า ประเทศไทยของเราแยกโรงเรียนออกมาจากวัดตั้งแต่เมื่อใด ?

สมัยก่อนนั้นจะต้องบวชเรียนก่อน สังคมจึงจะยกย่องว่า เป็นคนสุก


แต่สมัยนี้ยุคโลกาภิวัฒน์ ผู้คนฉาบฉวยรีบร้อน

การศึกษาได้กลายเป็น การศึกษาเพื่อวิชาชีพ

ไม่สามารถเป็นการศึกษาที่แท้ ที่ลึกซึ้งเหมือนเดิมได้อีกแล้ว


จากปัญญาญาณ จึงลดลงมาแค่ ปัญญาทางโลกแบบเฉโก หนอ


ปัญญา แบบ เฉโก นั้นให้ท่านทั้งหลายค้นหานิยาม และมหัตภัย ด้วยตนเองใน Net นะครับ

ส่วนบันทึกนี้ ผมจะขยายความ "ปัญญาญาณ" ตามความเข้าใจของผม (อาจไม่ถูกต้องครบถ้วนก็ได้ หนอ)
ขออรรถาธิบายเทียบเคียงกับหลักสูตรครูสมาธิที่ผมกำลังฝึกอยู่ ดังนี้

ในการทำสมาธิของหลักสูตรครูสมาธินั้น

จะเริ่มต้นด้วยการบริกรรม โดยการนึกคำบริกรรมขึ้นที่ฐานของจิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (3)

การศึกษา เรียนรู้ แต่ขาดทักษะการใช้ชีวิต

เล่นคอมพิวเตอร์ เป็น แต่เล่นหมากขุม เล่นหมากเก็บไม่เป็น

เขียนเมื่อ 

รากเหง้าชีวิตถูกทิ้งครับท่านผู้เฒ่า


เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ อ.

รากเหง้าชีวิตถูกระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันทอดทิ้งไปจริงๆ

น่าเป็นห่วงอนาคตของเด็กไทยนะครับ