มุมมองเบื้องต้นของคุณภาพของวิสัญญี

“คุณภาพคือความอยู่รอด” Quality is the key to Survival.(ที่มา : วิฑูรย์ สิมะโชคดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น) Quality Assurance "an organised process that assesses and evaluates health services to improve practice or quality of care”.(ที่มา:Australian and New Zealand College of Anaesthetists)

            Quality Assurance in Anaesthesia        

    Quality Assurance “an organised process that assesses and evaluates health services to improve practice or quality of care” .

(ที่มา :Australian and New Zealand College of Anaesthetists )  

นักวิชาการนิยามความหมายของ "คุณภาพ" ใน 2 ความหมาย ต่อไปนี้คือ

(1)    สินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่ยอมรับกัน

(2)     สินค้าหรือบริการที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า  

วิธีการที่ง่ายที่สุดสำหรับเรื่องนี้ ก็คือ  การลดของเสียในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตให้เหลือน้อยที่สุดด้วย "วิธีการป้องกันล่วงหน้า" ซึ่งเท่ากับเป็นการลดต้นทุนการผลิตไปในตัว 

คุณภาพคืออะไร? คุณภาพคือความอยู่รอด” Quality is the key to Survival   (ที่มา : วิฑูรย์ สิมะโชคดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น) http://www.smetoday.com/38quality/38_01.htm) 

 

"กระบวนการคุณภาพ" คืออะไร

         คุณภาพ(Quality) คือ ระดับของคุณลักษณะที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์

         กระบวนการ (Process) คือ ลําดับขั้นตอน และวิธีการในการบริหารและดําเนินการ

   เมื่อนำมาพิจารณาร่วมกัน...

กระบวนการคุณภาพ น่าจะหมายถึงการดำเนินกิจกรรมหรือวิธีการทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างมีขั้นตอนตามลำดับเพื่อตอบสนองความต้องการนั่นเอง

และเมื่อมามอง  "กระบวนการคุณภาพบริการวิสัญญี"  ก็หมายถึง การดำเนินการให้บริการวิสัญญีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างมีขั้นตอนตามลำดับเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยที่มารับบริการนั่นเอง

...และมากกว่านั้น คือการตอบสนองให้ได้ระดับของความคาดหวังน่าจะดีมากกว่า  เช่น คาดหวังว่าจะพบวิสัญญีพยาบาล หรือบุคลากรทางวิสัญญีที่พูดให้ข้อมูลตรงตามข้อกังวล  หรือลดความวิตกของผู้ป่วยและญาติได้  หรือแม้แต่การให้ยาระงับความปวดจนภายหลังการผ่าตัด เพื่อความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดจะได้ลดน้อยลง

...คาดหวังแบบนี้...เพื่อคุณภาพบริการที่ดีขึ้นนั่นเอง....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่มที่ ๑ : เรียนรู้...ว่าด้วยเรื่อง คุณภาพ

คำสำคัญ (Tags)#ha#quality#anesthesia#คุณภาพบริการวิสัญญี

หมายเลขบันทึก: 58909, เขียน: 12 Nov 2006 @ 17:31 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 22:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)