โมเดลปลาทู

โมเดลปลาทู
  

การจัดการความรู้โดยใช้โมเดลปลาทู

 
  " โมเดลปลาทู" เป็นโมเดลที่เปรียบการจัดการความรู้เป็น 3 ส่วนคือ  
  หัวปลา หมายถึง ส่วนที่เป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือทิศทางการจัดการความรู้ โดยจะต้องเป็นส่วนของผู้ดำเนินกิจกรรม KM ทั้งหมด  
  ตัวปลา หมายถึง ส่วนของการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งจะต้องกระตุ้นให้ผู้ดำเนินกิจกรรม KM มีการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นที่มีอยู่ และอำนวยให้เกิดการเรียนรู้แบบเป็นทีมเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนความรู้และเกิดนวัตกรรมในที่สุด  
  หางปลา หมายถึง ส่วนของคลังความรู้ ที่ได้จากการเก็บสะสม เกร็ดความรู้ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งเราอาจเก็บส่วนของหางปลานี้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ICT ซึ่งเป็นการสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้นให้เป็นความรู้เด่นชัด นำไปใช้และยกระดับต่อไป  
   
  

ที่มา : e-newslettor ฉบับที่ 9 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2548 http://www.opdc.go.th/thai/E_Newsletter/November48/KM.htm

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน model

คำสำคัญ (Tags)#โมเดลปลาทู

หมายเลขบันทึก: 58902, เขียน: 12 Nov 2006 @ 17:00 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 08:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)