เริ่มต้นคำถามที่ว่า อยากเรียนอะไรในวิชากฏหมายและนโยบายโทรคมนาคม และเหตุใด

ก่อนอื่นต้องขอเรียนว่า ผมไม่ได้ทำงานด้านโทรคมนาคม แต่งานที่ผมทำตอนนี้เกี่ยวข้องและต้องใช้กฎหมายด้านการศึกษาประกอบกัน คือ พรบ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 และเรื่องอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน เช่น เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นต้น นอกจากนี้ทุกหน่วยงานมีการวางแผนและการนำใช้เทคโนโลยี่สารสนเทศไปใช้ภายในหน่วยงานและประสานงานติดต่อกับภายนอก ดังนั้น ถ้าถามว่า อยากเรียนอะไรในวิชากฏหมายและนโยบายโทรคมนาคม และเหตุใด ก็ขอตอบว่า

- มีความต้องการอยากรู้การนำกฎหมายและนโยบายไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครอบคลุมสาเหตุปัญหาที่จะเกิดขึ้นและมีแนวทางป้องกันและแก้ไข ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานและไม่เกี่ยวกัน แต่ถ้ารู้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เพราะผมคิดว่า ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในสังคมหรือในหน่วยงาน บางเรื่องมีกฎหมายรองรับแต่ไม่ถูกนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

-การได้รับความรู้เรื่องกฏหมายและนโยบายโทรคมนาคม ในระดับภาพรวมแต่ละส่วน เน้นจุดที่เป็นส่วนสำคัญ ความสัมพันธ์กันเชื่อมโยง กับเรื่องอื่น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานของนักศึกษาหรือในอนาคตอาจไปมีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าใจมากขึ้น ซึ่งครอบคลุมเรื่อง e-commerce, e-government เป็นต้น

- กระบวนการจัดการหาข้อสรุปด้านกฎหมายให้ได้วิธีการและแนวทางที่เหมาะสม พร้อมสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพราะ เมื่อใดที่เราทำงานเกี่ยวข้อง หรือ ในฐานะมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงควรจะรู้ไว้ ซึ่งหนึ่งมาจากประสบการณ์ของท่านอาจารย์ เป็นต้น 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกวิชากฏหมายและนโยบายโทรคมนาคม

คำสำคัญ (Tags)#อยากเรียนอะไรและเหตุใด

หมายเลขบันทึก: 58906, เขียน: 12 Nov 2006 @ 17:17 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วค่ะ