ถ้าโกรธกับเพื่อน. . . มองคนไม่มีใครรัก
          ถ้าเรียนหนัก ๆ . . . มองคนอดเรียนหนังสือ
          ถ้างานลำบาก . . . มองคนอดแสดงฝีมือ
          ถ้าเหนื่อยงั้นหรือ . . . มองคนที่ตายหมดลม

                    ถ้าขี้เกียจนัก . . . มองคนไม่มีโอกาส
                    ถ้างานผิดพลาด . . . มองคนไม่เคยฝึกฝน
                    ถ้ากายพิการ . . . มองคนไม่เคยอดทน
                    ถ้างานรีบรน . . . มองคนไม่มีเวลา

                              ถ้าตังค์ไม่มี . . . มองคนขอทานข้างถนน
                              ถ้าหนี้สินล้น . . . มองคนแย่งกินกับหมา
                              ถ้าข้าวไม่ดี . . . มองคนไม่มีที่นา
                              ถ้าชีวิตแย่ . . .  มองคนที่แย่ยิ่งกว่

                     อย่ามองแต่ฟ้า . . .ที่สูงเกินตาประจักษ์
                     ความสุขข้างล่าง . . . มีได้ไม่ยากเย็นนัก
                     เมื่อรู้แล้ว . . . จัก . . . ภาคภูมิชีวิตแห่งตน