หลอดฟลูออเรสเซนต์มีการกระพริบเมื่อถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล

หลอดฟลูออเรสเซนต์มีการกระพริบเมื่อเรามองหลอดผ่านกล้องดิจิตอล

แต่เมื่อมองด้วยตาเปล่าแล้วจะไม่พบการกระพริบของหลอดไฟทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลอดไฟต่อกับไฟ AC 220 V มีความถี่ 50 Hz หรือ 50 รอบใน 1 วินาที

ทำให้การที่กระแสไฟฟ้าวิ่งกลับไปกลับมา ไป-กลับ คือ 1 รอบ ดังนั้นใน 1 วินาทีคือมีการ ไป กลับ 100 ครั้งด้วยกัน

ทำให้หลอดไฟเกิดการเกิดดับ แต่เนื่องจากมันกระพริบไวมาก ทำให้ตาเราสังเกตไม่ได้ แต่กล้องดิจิตอลสามารถจับความเคลื่อนไหวนี้ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดสาธารณะความเห็น (0)