บันทึกความทรงจำ (๔) : สงกรานต์

.... วันสงกรานต์ ประเพณีไทย ได้พ้นผ่าน

ต่างสืบสาน คุณความดี ไว้ให้มั่น

เพื่อลูกหลาน ได้สืบต่อ หน่อผูกพัน

เป็นตำนาน ของคนไทย ให้ยืนยง


ได้ร่วมกัน รดน้ำ ดำพ่อแม่

ลูกหลานแห่ ขอพรกัน ไม่ลืมหลง

ต่างกลับมา รวมญาติกัน มั่นดำรง

วันสงกรานต์ ให้คงอยู่ คู่เมืองไทย


ร่วมทำบุญ อุทิศผล คนที่ลับ

ร่วมสำหรับ ทานข้าวกัน ใจสุขใส

ได้พูดคุย ได้สังสรรค์ ได้อุ่นใจ

ประเพณีไทย ให้ความสุข ทุกปีมา


มาวันนี้ ประเพณี ได้ผ่านพ้น

อย่าลืมค้น คุณความดี รีบเสาะหา

มีความรัก ความอบอุ่น ปะปนมา

ทุกสิ่งทา ทาบปนอยู่ คู่ประเพณีไทย....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร้อยคมคิด เพื่อชีวิตที่ดีความเห็น (0)