ทัณฑนิคม (ตอน 3) ทัณฑนิคมธารโตและทัณฑนิคมคลองไผ่ของไทย

นักโทษพิเศษที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทัณฑนิคม จะรับการจัดสรรที่ดินให้ทำกิน คนละ 20 ไร่ และที่ดินสำหรับปลูกสร้างบ้านอีกคนละ 1 ไร่ สามารถนำครอบครัวและผู้ที่อยู่ในความอุปการะเข้าไปอยู่ในทัณฑนิคมได้ทันทีที่ย้ายเข้ามาอยู่ในทัณฑนิคม โดยเฉพาะภรรยาและบุตร และเมื่อนักโทษพิเศษพ้นโทษแล้วสามารถอยู่ทำกินในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรในทัณฑนิคมต่อไปได้ตราบชั่วลูกชั่วหลาน แต่ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย หรือโอนให้ผู้อื่นได้ มีการปลูกบ้านของตนเองโดยวิธีระดมแรงงาน ด้านการรับจ้าง นักโทษพิเศษหรือสมาชิกทัณฑนิคมจะออกรับจ้างสมาชิกด้วยกันหรือชาวบ้านใกล้เคียง ซึ่งแล้วแต่ความต้องการของสมาชิกเอง ภายใต้แนวคิดในการให้นักโทษออกทำงานรับจ้างนอกเรือนจำ...................................


ความเห็น (0)