สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๑๙) ราชวงศ์จักรี

"น้อมรำลึก พระมหา กรุณาธิคุณ

ทรงการุณย์ หนุนให้ ไทสยาม

สร้างกรุงเทพฯ เมืองใหม่ ในเขตคาม

ให้ออกนาม รัตนโกสินท์ ถิ่นไทยปอง

ทรงปราบดา ภิเษก เป็นกษัตริย์

ใต้เศวตฉัตร สวัสดิ์ให้ ได้ฉลอง

จักรีวงศ์ ทรงธรรม นำปกครอง

แผ่นดินทอง ผองไทย ให้ยั่งยืน"

6/4/58 (รศ.233) วันจักรี

ขอน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

และกษัตริยาธิราชเจ้าราชวงศ์จักรีทุกพระองค์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

นพ.พิเชฐ บัญญัติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)