สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๑๕) ทุกความสำเร็จมีอุปสรรค

" ไม่มี ใครใกล้สุขทุกวันได้

กุหลาบใด ไม่งามงดสดเสมอ

ปราศจากหนาม ตามไปไม่พบเจอ

ไม่มี เผลอเรอไปให้หนามตำ

ความสำเร็จใด ไม่มาหาเราง่าย

ที่ สบายหมายใจให้นึกขำ

ปราศจาก หลากปัญหามากระทำ

อุปสรรค นำจำไว้ให้บทเรียน"

Morning exercise 4/4/58

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)