กาพย์แก้วกวีกานต์ (๑๔๓) น้องแคน

"อบรม และสั่งสอน

ทั้งให้พร กำลังใจ

เลี้ยงดู จนเติบใหญ่

ด้วยหวังให้ ลูกได้ดี

แข็งแรง ทั้งกายใจ

ก้าวต่อไป ในวิถี

ดุจเพชร เก็จมณี

สร้างชีวี ที่มั่นคง"

3/4/58

วันครบรอบวันเกิดพี่แคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)