สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๐๗) วันข้าราชการพลเรือน

"ขอทำงาน รับใช้ ใต้ฝ่าบาท

ขอทำงาน เพื่อชาติ ศาสนา

ขอเป็นข้า รับใช้ องค์ราชา

ให้สมกับ คำว่า ข้าราชการ

ขออุทิศ กายใจ ให้หน้าที่

ขอทำดี มีคุณค่า มหาศาล

ขอมานะ อุตส่าห์ มาทำงาน

เพื่อสืบสาน ปณิธาน องค์ราชันย์"

1/4/58

วันข้าราชการพลเรือน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)