สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๐๕) สมองมีคมชีวิตมีค่า

"สมอง มนุษย์สุดประเสริฐเลิศล้ำนัก

มีคม ชักฟาดฟันคนหวั่นไหว

กว่า จะรู้ตนพลาดฉลาดไกล

ที่คิด ไว้ไม่จนพ้นปัญญา

ชีวิต มนุษย์สุดดีกว่าที่รู้

มีค่า อยู่คู่ควรชวนหรรษา

กว่า สิ่งใดได้เกิดกำเนิดมา

ที่เห็น ว่าค่าล้ำคำบรรยาย"

Morning exercise 31/3/58

สวนสาธารณะเพชะบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)