กาพย์แก้วกวีกานต์ (๑๔๑) ประเสริฐ

"ประเสริฐ ประเสริฐศักดิ์

มีคนรัก คนนับถือ

ลือชื่อ ลือฝีมือ

ให้เลื่องชื่อ ระบือไกล

ยศศักดิ์ ให้ก้าวหน้า

สุขอุรา พาสดใส

วันเกิด ประเสริฐใจ

สุขะได้ พละดี"

1/4/58

สุขสันต์วันเกิดครับ

พี่ประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์

สสอ.ท่าสองยาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)