สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๐๖) ปล่อยวาง

"ปล่อยความทุกข์ ปลุกจิต ปลิดความเศร้า

ปล่อยความเหงา ทิ้งไป ใจสดใส

ปล่อยความโกรธ โหดร้าย หายจากใจ

ปล่อยความเกลียด ทิ้งไว้ ให้ห่างตน

ปล่อยความเครียด เบียดห่าง ให้สร่างทุกข์

ปล่อยความเศร้า เราสุข ทุกแห่งหน

ปล่อยความหลง งมงาย หายมืดมน

ปล่อยวาง ดลตนสุข ทุกวันคืน"

Morning exercise 1/4/58

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)