กาพย์แก้วกวีกานต์ (๑๔๐) น้องขลุ่ย

"ก้าวย่าง ที่เติบใหญ่

ก้าวต่อไป ที่มั่นคง

ก้าวไกล ไม่พะวง

ก้าวดำรง ตรงทิศทาง

สำเร็จ เป็นก้าวเริ่ม

ค่อยค่อยเติม เริ่มแผ้วถาง

มุ่งมั่น อย่าละวาง

สู่เส้นทาง อย่างมั่นใจ"

31/3/58

สสจ.เพชรบูรณ์

"ยินดีกับความสำเร็จของน้องขลุ่ยลูกชายคนเล็ก"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (1)

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ