สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๐๘) ข้าราชการ

"ข้าราชการ สานไทย ให้สร้างชาติ

ข้าราชการ สามารถ และอาจหาญ

ข้าราชการ นำไทย ให้สราญ

ข้าราชการ ทำงาน ประสานไทย

ข้าราชการ อาสา มารับใช้

ข้าราชการ ร่วมใจ ไทยขับขาน

ข้าราชการ เชี่ยวชาญ การทำงาน

ข้าราชการ สานปณิธาน องค์ภูมินทร์"

1/4/58

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)